قرآن

در قرآن کلمه «الساعة» در چندین سوره به کار رفته و مترجمین همه آن ها را به معنای قیامت ترجمه کرده اند، در حالی که برخی به معنای مرگ و یا حتی در ابتدای سوره قمر به معنای زمان بالا آمدن ماه است، لذا به نظر می رسد کلمه «الساعة» همواره به معنای قیامت نباشد، زیرا با ظاهر آیات همخوانی ندارد. نظر کارشناسی چیست؟

موضوع: 

چرا در سجده و رکوع، خواندن قرآن مکروه است؟

نماز دارای اجزایی است که هر کدام خواص و خصائص متفاوتی دارد. هر کدام به جای خود و با شرایط خاص باید محقق شود و نباید بین آنها تداخلی پیش آید، بنا بر این، ذکر خاص هر کدام، باید در جای خودش انجام شود. گذشته از آنکه نوع وجوب هر کدام متفاوت است. مثلا بر اساس احادیث، وجوب رکوع و سجود، در قرآن ذکر شده است، اما وجوب قرائت، به امر نبوی است.

موضوع: 

دلیل مصحف دار شدن برخی پیامبران چه بود؟ بیشتر دوست دارم درباره زبور حضرت داوود بدانم.

موضوع: 

این ترتیب و چینش سوره ها بر چه اساسی بوده و چرا همیشه اول حمد، دوم بقره، سوم آل عمران، ... و آخرین هم ناس است؟

موضوع: 

چرا برخی آیات قرآن، سبب سجده می شوند؟ و چرا برخی واجب و برخی مستحب شدند؟

در این زمینه چند نکته عرض می شود:

1. مهم ترین نکته، این است که موضوع این آیات، سجده، کرنش و خضوع در برابر خالق هستی، عظمت الهی و بزرگی خداوند متعال است؛ لذا انجام سجده هنگام قرائت این آیات، کاملا متناسب با مضمون آیات است و خضوع و کرنش را به نهایت رسانده و کامل تر می کند.
به بیان دیگر؛ موضوع سجده (کرنش و خضوع) در برابر خداوند متعال، در این آیات، به اوج خود رسیده و بسیار پررنگ است، لذا برای تکمیل این حالت، دستور سجده عملی نیز داده شده است.

موضوع: 

با توجه به این که ما معتقدیم قرآن کلام خداست و خدا را حقیقتی فرا ماده می دانیم، این کلام فرا مادی و مجرد چگونه و با چه مکانیسمی به شکل مادی و زبان عربی تنزیل یافته و در اختیار پیامبر(ص) قرار گرفته است؟

 

برای یافتن پاسخ پرسش فوق، توجه شما را به این نکات جلب می کنیم:

موضوع: 

آیا ولایت مطلقه فقیه از قرآن قابل اثبات است؟ لطفا آیات آن را بیان فرمایید.

موضوع: 

در باره تحریف لفظی قرآن، خواستم کتاب «فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب» مطالعه کنم که متوجه شدم محدث نوری، رساله فارسی به نام «الجواب عن شبهات کشف الارتیاب» را تألیف کرده و گویا از برخی نظرات خویش در کتاب اصلی بازگشت و یا نظر خود را تشریح کرده و کوشیده تا سوء تفاهم‌ های پیش آمده را برطرف سازد. او درباره این رساله گفته است: رضایت ندارد کسی پیش از خواندن رساله، کتاب فصل الخطاب را بخواند، و این رساله به منزله تکمله کتاب فصل الخطاب است.
هرچه گشتم رساله فارسی را پیدا نکردم آیا آن را دارید؟

در چندین مطلب، به پرسش شما پرداخته می شود:

موضوع: 

در مورد نظر دانشمندان غربی در مورد قرآن، با مدرک معتبر برایم بگویید.

موضوع: 

ترتیب و نظم آیات و سوره های قرآن کریم چگونه و چه زمانی صورت گرفته است؟

موضوع: