اخلاقی

مباحث اخلاقی،اخلاق در قران

عرفان چیست؟ و عارف واقعی کیست؟ آیا هر کسی می تواند عارف شود؟

موضوع: 

در مباحث عرفان عملی، از سفر سالک سخن به میان می آید، لطفا مراد از این سفر را توضیح بفرمایید.

موضوع: 

من ۱۶ سال دارم. اگر از الان بندگی مطلق خداوند را انجام دهم و همه ی کارهایم برای او باشد و گناه را به صورت کامل ترک کنم، در آینده چه چیزهایی نصیبم خواهد شد؟

موضوع: 

گناهان زیادی مرتکب شده‌ ام و الان بسیار خسته شده‌ ام. چگونه می شود خوب زندگی کرد، گناه نکرد و به خدا رسید؟ چگونه می شود آرامش پیدا کرد و خدا را در زندگی ببینم؟

موضوع: 

درباره قبولی نماز چند پرسش مطرح است:
الف) موانع قبولی نماز چیست؟
ب) از کجا بفهمیم نمازمان قبول شده است؟
ج) کسی که نمازش شرایط قبولی را ندارد، خواندن نماز چه کمکی به او میکند؟

موضوع: 

درباره گناه چند سوال داشتم:
الف) آیا فکر کردن به گناه هم گناه محسوب می شود؟
ب) این درست است که برخی از گناهان شصت سال انسان را به عقب می اندازد؟
ج) آیا گناهی داریم که پس از انجام آن هیچ وقت توفیق توبه پیدا نکنیم؟

موضوع: 

من در سال های گذشته عمرم دروغ های زیادی گفته ام. چگونه آنها را جبران کنم. از این پس چگونه از دروغ فاصله بگیرم؟

موضوع: 

مقصود از مرتبه‌ی عنقاء چیست و چه تفاوتی با «الله» دارد؟

«عَنْقاء مُغْرِب» نامی است برای اشاره به مقام ذات و غیب بودن آن در مقام اطلاق مقسمی.(۱)
این غیب بودن مقام ذات، گاهی به لحاظ مدرِک و مخلوقات است به این معنا که حق‌ تعالی معلوم هیچ احدی نیست و از همه مخلوقات «غایب» است؛ این لحاظ، یک لحاظ معرفت‌ شناختی است؛ اما گاهی این غیب بودن به لحاظ خودِ معلوم (ذات حق) است که یک لحاظ هستی‌ شناسانه است.(۲)

موضوع: 

چرا باید از خداوند ترسید؟ وقتی کسی خلافی نکرده، چرا باید بترسد؟ خداوند به خاطر کدام عمل ما، از ما انتقام می گیرد؟

موضوع: 

در خانواده ای که والدین نمازگزار هستند چه عواملی سبب می شود فرزندان تارک یا کاهل نماز می شوند؟

یکی از مشکلات بزرگی که در جامعه امروز، شاهد آن هستیم، بحث کاهلی در نماز و یا ترک نماز است که گاهی خود شخص با آن مواجه است و گاهی افرادی که نسبتی با پرسشگر دارند، دچار آن شده اند. علت ها متعددی هم می تواند داشته باشد از جمله:

1- عوامل اعتقادی:
کسی که به خدا و روز قیامت ایمان ندارد و هنوز در وجود خدا شک دارد و یا صراحتا بیان می کند که قبول ندارم که خدا هست! انگیزه ای برای خواندن نماز ندارد و اگر بخواند، جای تعجب است!

موضوع: