احکام

بسته شدن بخت

‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍پرسش: آیا بسته شدن بخت امری خرافی است یا چنین امری امکان پذیر است ؟   پاسخ: سحر و جادو و بستن بخت از امورى است كه واقعیت دارد البته یادگیرى و یاد دادن آن حرام است. وجود چنین نیروها به مقتضاى...

شیوه نماز خواندن

پرسش: آیا این شیوه نماز خواندن همیشه اینگونه بوده است؟   پاسخ: همه‌ انبیای‌ الهی‌ با توحید، خدا پرستی‌، عبادت،‌ استغفار و توبه‌ مأنوس‌ بوده اند‌ و نماز برنامه‌ای‌ برای‌ راز و نیاز با خدا است‌....

نیازبه تقلید در امور دینی

پرسش: آیا انسان در این عصر نیز نیاز به تقلید دارد؟   پاسخ: یکی از ویژگی های عصر جدید پیشرفت بسیار گسترده علوم است. این ویژگی سبب تخصص گرایی و انشعاب گسترده رشته های علمی شده است. یعنی اگر در زمانی کسی...

ترشح آب نجس

پرسش : اگر در جایی مثل حمام که کف آن مرطوب است ، قسمتی از کف نجس شده باشد و مقداری آب در قسمتی که پاک است بریزد و قطراتی از آن به بدن انسان برخورد کند ، بدن شخص نجس می شود؟ پاسخ : طبق نظر همه مراجع : در فرض سؤال موجب...

جوشاندن سرکه انگور

پرسش : آیا جوشاندن سرکه انگور باعث نجس شدن سرکه میشود؟ پاسخ : طبق نظر همه مراجع : جوشاندن سرکه موجب نجاست نیست و خوردن آن هم اشکالی ندارد.

غسل کردن

پرسش : برای غسل کردن باید بدنمون خشک باشه یا نه؟ پاسخ : طبق نظر همه مراجع : برای انجام دادن غسل، خیس بودن یا خشک بودن بدن شرط نیست.

نحوه مصرف پول کفاره روزه

پرسش: آیا با پول کفاره میشود ماکارانی و برنج خرید؟ پاسخ : طبق نظر همه مراجع: اگر برای کفاره، پول نان و گندم حساب کرده نمی شود با آن، جنس دیگر مثل برنج یا ماکارانی خرید.

واگذاری کلیپ های آموزشی به دیگران

پرسش : آیا کلیپ های آموزشی که توسط کسی خریده میشه و شخصی که فروخته گفته که اگر این کلیپ ها را به دیگری بدهی از لحاظ شرعی مشکل داره، واقعا شخص دیگه ای ببینه گناه داره؟ مگه ما در برابر چیزی که خریدیم و پولشو دادیم...