احکام

احکام تکبیره الاحرام

پرسش : آیا تکبیره الاحرام در نماز باید بلند گفته شود؟   پاسخ : طبق نظر همه مراجع : مستحب است تکبیرِه الاحرام نماز بلند گفته بشود.

معنا ومفهوم شهید

پرسش:  به چه کسی شهید می گویند؟   پاسخ:  «شهید» کسی است که برای برقراری عدالت قیام می کند، خود را در راه خدا فدا کرده و برای رسیدن به رضا و وصال محبوب، از هستی خود هجرت می کند.

خواندن نماز آیات

پرسش : من کلا آدم ترسویی ام مخصوصا از صدای رعد و برق و صدای باد شدید و خیلی صداهای دیگه می ترسم، میخواستم ببینم باید نماز آیات بخوانم؟   پاسخ : طبق نظر همه مراجع : در فرض مذکور نماز آیات واجب نیست. بله...

احکام شکستن نماز واجب

پرسش : آیا در حال نماز خواندن اگر کسی بجز من خانه نباشد و کسی زنگ بزند شکستن نماز چه حکمی دارد؟ آیت الله خامنه ای   پاسخ : طبق نظر آیت الله خامنه ای : شکستن نماز واجب از روی اختیار حرام است . فقط در...

اشتباه بودن قبله در نماز

پرسش : من تو نمازخانه دانشگاه چند بار نماز خواندم. امروز متوجه شدم قبله رو اشتباه بهم گفته بودند و با قبله ی اشتباهی نماز می خواندم. الان باید نماز هایم رو دوباره بخوانم یا قبول هستند؟ مرجع تقلیدم مقام معظم رهبری...

احکام غسل جنابت

پرسش : اگر بی دلیل غسل جنابت کنیم یا اینکه شک داشته باشیم که غسل برایمان واجب شده است یا خیر ولی با این حساب غسل بکنیم، آیا میشه با اون غسل نماز خواند و وضو نگرفت؟   پاسخ : طبق نظر همه مراجع : در فرض...

نگهداری سگ در خانه

پرسش : حکم نگهداری سگ داخل خانه چیست؟ و اینکه برخی مراجع درباره نجاست سگ گفته اند موقعی که دست خیس به آن بخورد نجس محسوب میشود، آیا این درسته؟   پاسخ : طبق نظر همه مراجع : سگ حیوان نجس العین است و حتی...

احکام وضو

پرسش : وقتی کسی میخواهد نماز ظهر و عصر را بخواند وضو میگیرد و نمازش را میخواند آیا میتواند با همان وضو نماز قضا هم بخواند؟   پاسخ : طبق نظر همه مراجع : خواندن نماز قضا با وضوی مذکور در فرض سوال اشکال...