احکام

مساله حجاب وپوشش در ایران

پرسش: چرا این قدر به بحث حجاب پرداخته می شود؟ آیا مشکل کشور ما بحث حجاب است؟   پاسخ: مساله حجاب و پوشش در ایران بسیار مطرح شده و درباره آن مطالب بسیاری نوشته یا گفته می شود. و دلیل امر در تقابل و تعارض...

حجاب در تاریخ ایران وجهان

پرسش: آیا حجاب اجباری سبب نشد ملتی که به زور چادر رو نتوانستند از سرش درآورند، خودش آن را درآورده است؟   پاسخ: برای فهم صحیح وضعیت امروز باید تاریخ صد ساله ایران و جهان را به طور دقیق مد نظر قرار داد و...

احکام نماز قضا

پرسش : آیا برای به جا آوردن نمازهای قضا می توان نمازهای دو روز یا بیشتر را در یک جلسه خواند؟ برای مثال آیا می توان نمازهای قضای سه روز (۵۱ رکعت) را به صورت پیوسته با یک وضو و در یک جلسه خواند؟   پاسخ :...

احکام تکبیره الاحرام

پرسش : آیا تکبیره الاحرام در نماز باید بلند گفته شود؟   پاسخ : طبق نظر همه مراجع : مستحب است تکبیرِه الاحرام نماز بلند گفته بشود.

معنا ومفهوم شهید

پرسش:  به چه کسی شهید می گویند؟   پاسخ:  «شهید» کسی است که برای برقراری عدالت قیام می کند، خود را در راه خدا فدا کرده و برای رسیدن به رضا و وصال محبوب، از هستی خود هجرت می کند.

خواندن نماز آیات

پرسش : من کلا آدم ترسویی ام مخصوصا از صدای رعد و برق و صدای باد شدید و خیلی صداهای دیگه می ترسم، میخواستم ببینم باید نماز آیات بخوانم؟   پاسخ : طبق نظر همه مراجع : در فرض مذکور نماز آیات واجب نیست. بله...

احکام شکستن نماز واجب

پرسش : آیا در حال نماز خواندن اگر کسی بجز من خانه نباشد و کسی زنگ بزند شکستن نماز چه حکمی دارد؟ آیت الله خامنه ای   پاسخ : طبق نظر آیت الله خامنه ای : شکستن نماز واجب از روی اختیار حرام است . فقط در...

اشتباه بودن قبله در نماز

پرسش : من تو نمازخانه دانشگاه چند بار نماز خواندم. امروز متوجه شدم قبله رو اشتباه بهم گفته بودند و با قبله ی اشتباهی نماز می خواندم. الان باید نماز هایم رو دوباره بخوانم یا قبول هستند؟ مرجع تقلیدم مقام معظم رهبری...