احکام

قصد دارم پایان نامه رو بدم بیرون برام بنویسن از نظر شرعی اینکار اشکال دارد؟

پرسش:قصد دارم پایان نامه رو بدم بیرون برام بنویسن از نظر شرعی اینکار اشکال دارد؟ پاسخ : طبق نظر همه مراجع : جایز نیست.

بعد از وضو اگر شک کنیم که مسح پایمان را کامل کشیدیم و مجدد مسح بکشیم حکم چیست؟

پرسش : بعد از وضو اگر شک کنیم که مسح پایمان را کامل کشیدیم و مجدد مسح بکشیم حکم چیست؟ به نظر همه مراجع : بعد از اتمام وضو باشد به شکها اعتنا نشود.

آیا وقتی می خواهیم قرآن بخوانیم وضو گرفتن واجب است؟

پرسش : آیا وقتی می خواهیم قرآن بخوانیم وضو گرفتن واجب است؟ پاسخ : طبق نظر همه مراجع : خواندن قرآن با وضو و بی وضو هر دو ثواب دارد، هرچند با وضو بهتر است، دست زدن به جلد و کاغذ قرآن براى کسانى که وضو ندارند اشکالى...

اگر لباس یا شلوار نجس را در تشت بشوییم ، خودمان و تشت و یا صابون هم نجس به حساب می آییم و نیاز به تطهیر داریم؟

پرسش : اگر لباس یا شلوار نجس را در تشت بشوییم ، خودمان و تشت و یا صابون هم نجس به حساب می آییم و نیاز به تطهیر داریم؟ پاسخ : طبق نظر همه مراجع : تشت با شستن و آب کشی لباس پاک می شود و نیاز به تطهیر جداگانه ندارد و...

پرسش : اگر ندانیم چقدر نماز قضا داریم چه حکمی دارد و چقدر باید نماز قضا بجا آوریم؟

پرسش : اگر ندانیم چقدر نماز قضا داریم چه حکمی دارد و چقدر باید نماز قضا بجا آوریم؟ پاسخ : طبق نظر همه مراجع : اگر مکلف تعداد نمازهای قضا شده را نمی‌داند به هر مقدار که یقین دارد بخواند کافی است. مثلاً نمی‌داند...

پرسش : کسی که اضافه وزن داره و بلندشدن و نشستن براش سخته و همینطور موقع گفتن تشهد روی دو پاهاش نمیتونه بشینه. آیامیتونه رو صندلی نماز بخونه؟

پرسش : کسی که اضافه وزن داره و بلندشدن و نشستن براش سخته و همینطور موقع گفتن تشهد روی دو پاهاش نمیتونه بشینه. آیامیتونه رو صندلی نماز بخونه؟ پاسخ : طبق نظر همه مراجع : اگر نشستن و بلند شدن برای او مشقت دارد می تواند...

آیا بلند گفتن «بسم الله الرّحمن الرّحیم» در نماز های ظهر و عصر فقط قبل از سوره حمد مستحب است یا در مورد سوره دوم هم اینچنین است؟

پرسش:آیا بلند گفتن «بسم الله الرّحمن الرّحیم» در نماز های ظهر و عصر فقط قبل از سوره حمد مستحب است یا در مورد سوره دوم هم اینچنین است؟ پاسخ :  طبق نظر همه مراجع : برای سوره دوم هم همین استحباب وجود دارد.

سحر و جادو واقعیت دارد؟

سحر و جادو واقعیت دارد؟سحر و جادو واقعیت دارد؟ از منظر دینی شکی نیست که سحر و جادو و تاثیر آن واقعیت دارد. و در قرآن از اثر سحر بر روی زوجین و جدایی بین آنها سخن گفته شده است: «وَ اتَّبَعُوا ما تَتْلُوا...