تلفظ صحیح عبارت عربی در حمد وسوره

image: 

پرسش : 
مرجع آیت الله خامنه ای 
وجوب تلفظ صحیح عبارات عربی برای حمد و سوره و تسبیحات است یا برای اذکار دیگر نماز هم صادق است هرچند آن اذکار مستحبی باشند؟ 

 پاسخ : 
طبق نظر آیت الله خامنه ای : باید همه الفاظ نماز را به صورت صحیح قرائت کنید و در این مورد فرقی بین اذکار واجب و مستحب نیست.

موضوع: