شبیه کردن خود به جنس مخالف

image: 
نظر اسلام در مورد مردانی كه خود را شبيه زنان ميكنند چيست ؟

نظر اسلام در مورد مردانی كه خود را شبيه زنان ميكنند چيست ؟

1.در روايات متعددي از تشبه زنان به مردان و مردان به زنان نهي شده است و این گونه افراد لعن شده اند.از جمله می توان به این روایت اشاره کرد: پیامبر :«چهار گروه را خدا از رحمت خويش دور کرده است و خداو رسولش و ملائکه بر آنان لعن مي فرستند ...چهارم :زناني که خود را شبيه مردان مي کنند ».(مستدرك ‏الوسائل - باب تحريم تشبه الرجال بالنساء ) رسول خدا فرمود:از ما نیست هر زنی که خود را شبیه مردان کند یا هر مردی که خود را شبیه زنان کند .(میزان الحکمه، ج 5 ،ص 18) پیامبر : «سه گروه، هرگز داخل بهشت نمي شوند: کسي که نسبت به عفت و ناموس خود بي اعتنا است؛ زني که خود را در لباس و رفتار و امور ديگر شبيه مردان سازد وشراب خوار».(ميزان الحکمه، ج2، ص102.) 2. بنا به فتوای فقها تشبه زنان به مردان و بالعکس(مردان به زنان) حرام است. 3. علت مذموم بودن تشبه زنان به مردان و زنان به مردان این است که : 1-3. خداوند با علم خود و بر اساس حکمت و مصلحت هر کس را بخواهد مرد و هر کس را بخواهد زن می آفریند .اگر زنی خود را به شکل مرد درآورد و یا بر عکس مردی تمایل به زن بودن داشته باشد در واقع با حکمت و مشیت الهی در افتاده و علم و حکمت الهی را در این موضوع نادیده ناقص دانسته و خداوند را به نقصان و جهل نسبت داده است ونعمت الهی را انکار نموده و این بزرگترین جرم و گناه است و لعنت و دوری از رحمت الهی را در پی دارد . 2-3. تشبيه زنان به مردان و بالعکس مفاسدي است که اين کار براي فرد وجامعه در پي دارد.مانند دوگانگي شخصيتي و بحران هويت و... که زمينه انحرافات شخصي و اجتماعي را در پي خواهد داشت که باعث ناکارآمدي و معطل ماندن استعدادهاي شخصي و خدادادي مي شود. 3 - 3.زني که رفتار وکردار خود را شبيه مردان مي کند ديگر نقش همسري ، مادري، خانه داري و فرزندداري را نقشي پست و فرومايه مي پندارد و تعالي و تکامل را در مردانه شدن جستجو مي کند. از آنجا که ويژگي هاي طبيعي و ذاتي براي مردانه شدن را ندارد پس از مدتي سرخورده و ناکام به افسردگي و عدم اعتماد به نفس و بيماري هاي رواني ديگر مبتلا و در تکامل فردي و اجتماعي خود و ديگران اختلال ايجاد مي کند. (همچنین است مردی که خودش را شبیه به زنان می کند.)

برای مشاهده مطلب در تاپیک اصلی کلیک فرمائید

 

موضوع: