خرید طلا با وام

image: 

پرسش :

آیا با وام مرابحه میشود طلا خرید؟

 

پاسخ :

طبق نظر همه مراجع : فقط کالاهایی که طبق قانون وام مرابحه تعیین شده باید خریده بشود و اگر طلا هم جزء این کالاها باشد اشکال ندارد.

موضوع: