حجاب در تاریخ ایران وجهان

image: 

پرسش:

آیا حجاب اجباری سبب نشد ملتی که به زور چادر رو نتوانستند از سرش درآورند، خودش آن را درآورده است؟

 

پاسخ:

برای فهم صحیح وضعیت امروز باید تاریخ صد ساله ایران و جهان را به طور دقیق مد نظر قرار داد و ساده انگاری را کنار گذاشت. تمام تاریخ دوران پهلوی، عمل چند قزاق که به زور چادر را از سر زنان می کشیدند نیست و تحولات خیلی وسیع تری وجود داشت که در اواخر دوران پهلوی زنانی مینی ژوپ شده بودند. حتی اگر اقدامات نرم و خزنده رضاشاه را هم نبینیم، این اقدامات در دوران محمد رضا بسیار وسیع بود.

رضا شاه اقداماتش یک مجموعه کامل و منسجم بود. از جشن های اجباری کشف حجاب که اقشار متعدد باید با کشف حجاب همسرشان در آن حاضر می شدند و الا اقدامات تنبیهی مختلفی علیه شان اجرا می شد. تا وام لباس فرنگی و سامان دهی خیاطان و آرایشگران و حتی مجوز استفاده از چادر توسط زنان فاحشه. که در کنار همه اینها سیلی از مجلات با به کارگیری شاعران و عکاسان فرنگ زده به کار گرفته شده بودند.

و حقایق زمان محمد رضا نیز با استمرار حرکت ضد دینی کار را به کجایی رسانده بود که جای جای شهرها پر از مظاهر بی عفتی بود. از سینماهایی که سردرشان تصاویر مستهجن بود تا کاباره ها و زنان مینی ژوپ و دانشجویانی که برای کلاس هنرشان، باید نقاشی حمام زنانه را می کشیدند. و کار تا بدان جا پیش رفت که در بازار شیراز تئاتر تجاوز به یک زن را اجرا کردند!!

در عرصه جهانی نیز فرهنگی حاکم شده است که برهنگی رکن جدی آن است و روز به روز به شناعت آن هم افزوده می شود. از فیلم های هالیودی که به کارگیری صحنه های مستهجن طبق آمار خودشان روند رو به تزایدی داشته، تا آمارهای وحشتناک صنعت پورن و روزهای جهانی ای که مراسمشان با برهنگی شکل می گیرد و حتی شهرهایی گردشگری ای ساخته اند که پوشش در آنها ممنوع است و هنگام ورود باید کل لباس ها تحویل داده شود. و همین فرهنگ جهانی با ماهواره و اینترنت و فیلم ها و ... دائما به جامعه ما نیز پمپاژ می شود.

در کنار این همه قلم به دستان مزدوری هستند که با لشگر فریب خورده شان مدام ، علیه حجاب اقدام می کنند و حتی فضا را آن قدر تخریب کرده اند که عده ای برای جلب شهرت و رای و ... از تریبون های رسمی داخل نظام هم بر فرهنگ حجاب می تازند.

با این همه کدام عاقلی باور می کند که اجباری که تنها در فضای رسانه ای وجود دارد و در خیابان ها هر کس به شکل دلخواهش و بدون ترس حاضر می شود، تاثیری در حقیقت دارد؟

پس اگر کسی واقعیت را بنگرد، می فهمد که فرهنگ ایرانیان چقدر مستحکم بوده که هنوز در مقابل این همه فشار تسلیم نشده است. و عفت خود را تا حد قابل توجهی حفظ کرده است. و اجباری که خیلی از سیاست مداران ژست مخالفت با آن را می گیرد و دو ماشینی که تنها در گوشه ای از شهر زیر لنز دهها دوربین است، تا جنجالی ایجاد کنند، جکی بیش نیست که تنها دستمایه جنگ روانی علیه حجاب شده است.

 

موضوع: