عقاید

عقاید ، خداشناسی

اول قرآن خلق شد یا ائمه اطهار (علیهم السلام)؟

در پاسخ به سؤال شما گفتنی است:

موضوع: 

در مورد آفرینش آدم، بین قرآن و کتاب مقدس تفاوت هایی وجود دارد، یکی از این تفاوت ها این است که طبق تورات در بهشت، مار آدم و حوا را فریب داد، اما در قرآن و عهد جدید این شیطان بود که آن ها را فریب داد. علت این تفاوت چیست؟

موضوع: 

در مسیحیت، شریعت و فقه و باید و نباید هست؟ اگر مسیحیت امروزی شریعتی ندارد دلیل آن چیست؟ پولس در این مسئله چه نقشی دارد؟

موضوع: 

زن و مرد از نگاه اسلام در حیطه مقام و منزلت و یا در حیطه حقوق، چه تشابه و تمایزاتی دارند؟

در یک کلام اگر بخواهیم پاسخ را عرض کنیم: در روح و نفس انسانی کاملا زن و مرد به هم شباهت دارند، در حقوق انسانی و شخصی با هم تساوی دارند، و در حقوق اجتماعی و خانواده با هم تفاوت دارند.

موضوع: 

اصل علیت چطور اثبات می شود؟ چه استدلالی برای اثبات آن داریم؟

موضوع: 

داستان اصحاب «دِرَكْلَةِ» و رقص سیاهان در صحیحین چیست و دیدگاه «ابن ابی الحدید» در مورد این داستان چیست؟

موضوع: 

آیا فردی که از جهت پزشکی مرده است، امکان دارد که دو باره زنده شود و در باره آنچه دیده است خبر دهد؟ آیا می توان به گفته‌ های او اعتماد کرد؟

این مسئله، دارای سه جنبه مترتب بر هم است.
نخست، امکان چنین رویدادی آن هم از نظر دینی.
دوم، امکان صدق فردی که از نظر پزشکی مرده است، در مورد رویدادهایی که در عالم برزخ دیده است.
سوم، اثبات صحت ادعاهایی که فرد نموده است.

موضوع: 

قطعاً خدای متعال از تعیین نکردن وقت ظهور هدفی داشته، در صورت امکان، به برخی فواید و مضرات تعیین نکردن وقت ظهور اشاره کنید؟

موضوع: 

چه خصوصیت بارزی در وجود علی بن ابیطالب (علیه السلام) وجود داشت که لقب "امیر المومنین " مخصوص آن حضرت گشت؟

موضوع: 

حکمت بلایای طبیعی (مانند سیل) از نظر اسلام چیست؟

موضوع: