عقاید

عقاید ، خداشناسی

چطور می شود قبول کرد که موجودات نامتناهی نباشند و حتما باید به موجودی به نام خدا خاتمه یابند؟ آیا واقعا نمی شود فرض کرد موجودی عقبتر از خدا باشد که خدا معلولش باشد و همین طور ادامه دار باشد؟ چیزی شبیه اعداد که هر عددی را فرض کنیم می شود بالاتر از آن را نیز فرض کرد و n+1 گفت. در مورد تعداد موجودات نمی شود همین طور گفت که هر موجودی را فرض کنیم (حتی خدا) می شود باز هم یکی بیشتر از آن را فرض کرد که قبل از آن بوده و بزرگتر از آن هست؟!

موضوع: 

فاعل معجزه خداست یا پیامبرانش؟ به نظر می رسد فعل خداست که بر دست نبی جاری می شود. اگر این مطلب گفته بشود، روشن می شود نباید بیش از انتظار از اولیای خدا انتظار معجزه و تغییر اوضاع را داشت. نظر شما چی هست؟

معجزه کار خارق العاده ای است که یکی از معیارهای احراز صدق نبی است. در مورد این که معجزه فعل بی واسطه خدا یا فعل پیامبران به اذن خدا (فعل باواسطه خدا) است، اختلاف نظر است:

موضوع: 

من تقریبا تمام روایاتی را که خوانده ام، پیرامون عمل دنیوی برای آخرت بوده، یعنی: «دنیا مزرعه آخرت است» بفرمایید؛ هدف خداوند از خلق برزخ چه بوده است!؟

در پاسخ، نکاتی را در باره فلسفه و ضرورت وجودی عالم برزخ بیان می کنیم:

موضوع: 

منظور ازعجز عقل در ادراک حقایق شهودی چیست؟

پاسخ به این پرسش، در قالب چند نقل قول از عارفان نامدار ارائه می شود:

موضوع: 

بیت المعمور کجاست و فلسفه خلق آن چیست؟

موضوع: 

نقش دعا در تحکیم بیان عبودیت چیست؟

موضوع: 

چرا شتر حضرت صالح معجزه بود؟ و اینکه این شتر چگونه در دل کوه جای گرفته بود؟

در پاسخ نکاتی را تقدیم می کنیم:

اولاً این معجزه نیز نظیر دیگر معجزات الهی یک اتفاق و امر طبیعی و عادی نبوده که عقل بتواند از لحاظ مادی و نگاه طبیعی و حسی برایش علتی بیابد، یا توسط بشر عادی تکرارپذیر باشد بلکه معجزه، تعریف و ویژگی های خاص خودش را دارد چنانکه در تعریف آن گفته شده: "معجزه، امر خارق عادتى است که مقرون به تحدى باشد و از طرفى با ادعا مطابقت داشته باشد".(1) و معمولاً به دست پیامبر یا امام برای تأیید منصب نبوت و یا امامت و اثبات حقی الهی رخ می‌ دهد.

موضوع: 

لطفا در مورد؛ نفس بعد از انقطاع از عالم ماده توضیح بفرمایید

بر اساس رویکردی که مورد قبول ادیان نیز هست و بدان تاکید شده است، نفس انسانی پس از قطع اتصال از عالم ماده و پس از ترک بدن مادی خود وارد عالم برزخ می شود.

موضوع: 

با آن که سنت پیامبر (صلی الله علیه و آله) امری مورد اتفاق فریقین است چرا مصادر روایی شیعه و سنی و محتوای آن ها با یکدیگر متفاوت است. چه تمایزی بین کتب آن ها و کتب روایی شیعه است و وجه برتری و تمایز کتب روایی شیعه نسبت به کتب روایی اهل سنت چیست؟

موضوع: 

کدام یک از آیات قرآن دلالت بر انتصابی بودن مقام امامت از ناحیه خداوند داشته و مهمترین شروط برای رسیدن به مقام امامت چیست؟

از دیدگاه شیعه جایگاه امامت از آنجا که در امام «علم» و «عصمت» شرط بوده همسان جایگاه نبوت بوده و بر این اساس نصب امام تنها از سوی خدای متعال بوده و انتخاب او از حیطه ی انتخاب مردم خارج است. در قرآن کریم در آیاتی به نصب الهی امام اشاره شده که این آیات عبارتند از:

موضوع: