قرآن

اول قرآن خلق شد یا ائمه اطهار (علیهم السلام)؟

در پاسخ به سؤال شما گفتنی است:

موضوع: 

در مورد آفرینش آدم، بین قرآن و کتاب مقدس تفاوت هایی وجود دارد، یکی از این تفاوت ها این است که طبق تورات در بهشت، مار آدم و حوا را فریب داد، اما در قرآن و عهد جدید این شیطان بود که آن ها را فریب داد. علت این تفاوت چیست؟

موضوع: 

زن و مرد از نگاه اسلام در حیطه مقام و منزلت و یا در حیطه حقوق، چه تشابه و تمایزاتی دارند؟

در یک کلام اگر بخواهیم پاسخ را عرض کنیم: در روح و نفس انسانی کاملا زن و مرد به هم شباهت دارند، در حقوق انسانی و شخصی با هم تساوی دارند، و در حقوق اجتماعی و خانواده با هم تفاوت دارند.

موضوع: 

آیا یشاء، نشاء، شیء، اشیاء؛ مترادف و هم ریشه اند؟ ترجمه اصلیشان چی هست؟

بله، همه از ریشه «شیأ»، و در معانی اراده، طلب و خواست، مرادف هستند.

برخی اوزان فعلی مثل: «شَاءَهُ» «یَشاؤُه» «شَیئاً» مثل (نالَه، یَنالُهُ، نَیلاً)؛ و برخی اوزان اسمی آن مثل: «المَشِيئَةُ» (بر وزن مَعیشةُ)، و «الشِّيئَةُ» (بر وزن شِيعَةُ) است.(1)

«یَشاءُ» فعل مضارع مفرد غایب است؛ اراده می کند، طلب می کند، می خواهد.

«نَشاءُ» فعل مضارع متکلم مع الغیر است؛ اراده می کنیم، طلب می کنیم، می خواهیم.

«شی‏ء»؛ مصدر به معناى خواستن و اراده كردن است.(2)

موضوع: 

نام چند فرشته در قرآن آمده است؟

موضوع: 

چرا سوره نازعات نازل شد، لطفا اگر شان نزول و داستانی دارد بیان فرمایید.

موضوع: 

امام صادق (علیه السلام) می فرماید: قرآنی که جبرییل (علیه السلام) برای حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) آورده است هفده هزار آیه بوده است در حالی که ما می دانیم قرآن 6236 آیه دارد. پس اگر این حدیث درست باشد ما بقی قرآن از بین رفته؟ و در این صورت این به معنی تحریف قرآن نیست؟

موضوع: 

جریان هزاران نفری که قرآن می فرماید: «خداوند فرمان مرگ بر آنان داد و آنان مردند و مجددا زنده شدند» چیست؟

موضوع: 

اقسام پرسش را بیان کنید و بفرمایید چه زمانی شخص دانا می پرسد؟

سؤال به معناى طلب و خواستن است. اين خواستن، گاهى براى استفهام و استخبار است و گاهى به معناى درخواست. قسم اوّل يا حقيقى است و يا مجازى، يعنى گاهى مقصود سؤال‏ كننده كسب آگاهى و خبرگيرى است و گاهى مقاصد و انگيزه‏ هاى ديگرى همچون انكار، امر [تشويق‏] توبيخ، تعجّب، استهزا و تقرير دارد.(1)

اقسام سوال با شواهد قرانی آن در ادامه ذکر می شود.

موضوع: 

 

آیات قرآن توسط فرشته وحی (جبرئیل) بر پیامبر اسلام نازل شده و غیر از آیات قرآن نیز جبرئیل در مواردی با پیامبر سخن می گفت؛ در این صورت پیامبر چگونه تشخیص می داد فلان وحی، آیه قرآن و کلام خدا و فلان وحی سخن خود جبرئیل است؟

موضوع: