عقائد

تقدیر الهی وقضاوقدر

پرسش: تقدیر الهی بهتر است یا تدبیر بنده؟   پاسخ: جمله ای مشهور شده که اگر چه سند قابل اعتنایی برای آن در بین احادیث نیافتیم، اما می...

اختلاف مردم از نظر نعمت‏های ظاهری

پرسش: علت اختلاف مردم از نظر نعمت‏های ظاهری چیست؟   پاسخ: اختلاف مردم از نظر نعمت‏های ظاهری، جهات مختلفی دارد: ۱- بعضی از تفاوت‏...

رابطه جایگاه افراد با عدالت خدا

پرسش: چرا فردی که لیاقت نداشته، از من جایگاه بهتری کسب کرده، آیا این نشانه بی عدالتی خدا نیست؟این مساله در دو دیدگاه کلان یا بخشی قابل بررسی است...

رازقیت خدا و عدل الهی

پرسش: اینکه خدا به بعضی از بندگانش رزق نمی دهد ناشی از چیست؟ نمی داند یا نمی تواند یا خسیس است؟   پاسخ: این سوال حاوی پیش فرض هایی...

شهید در روز محشر

پرسش : آیا درست است که شهید را همان گونه که به شهادت رسیده در روز محشر می آورند؟ پاسخ : روایات فراوانی در فضیلت جهاد در راه خدا و فضیلت و درجات...

بی نماز

پرسش : آیا بی نماز همیشه در برزخ و قیامت می سوزد؟   پاسخ : بر اساس آیات قرآن کریم، سه گروه هستند که به صورت ابدی در آتش جهنم هستند:...

جبر واختیار

پرسش: چگونه انسان را مختار بدانیم در حالی می گوییم همه چیز در لوح محفوظ ثبت شده است؟ پاسخ: بحث در زمینه جبر و اختیار امر بسیار دشوار و مشکلی...

تقیه در مذهب شیعه

پرسش: چرا تقیه فقط در ذهب شیعه کاربرد داراد وبه ان توجه میشود؟   پاسخ: تقیه حقی است که آیات متعددی از قرآن آن را بیان کرده است. قرآن...