عقائد

دلیل مصحف دار شدن برخی پیامبران چه بود؟

مصحف پیامبران

دلیل مصحف دار شدن برخی پیامبران چه بود؟ بیشتر دوست دارم درباره زبور حضرت داوود بدانم. ابوذر از پیامبر (صلی الله علیه و آله) نقل می کند که...
لطفا درباره ضرورت بالغیر و بالقیاس توضیح بدید که چطور ضرورت بالغیر همان ضرورت بالقیاس نیست؟

ضرورت بالغیر و بالقیاس

لطفا درباره ضرورت بالغیر و بالقیاس توضیح بدید که چطور ضرورت بالغیر همان ضرورت بالقیاس نیست؟ من فرقی نمیفهمم چون هر دو تا قیاسی هستند. سوال بعدی...
راهکار مقابله و مبارزه با فرقه های انحرافی، شبهه افکن ها و جریانات مذهبی دروغین مانند احمدالحسن (یمانی دروغین) و جریان منصورالهاشمی چیست؟

مقابله با فرقه های انحرافی

راهکار مقابله و مبارزه با فرقه های انحرافی، شبهه افکن ها و جریانات مذهبی دروغین مانند احمدالحسن (یمانی دروغین) و جریان منصورالهاشمی چیست؟ در...
آیا مسیحیان و یهودیان امروز کافر هستند؟

کافر و برخورد با آن

آیا مسیحیان و یهودیان امروز کافر هستند؟ آیا لآن تمام جهان غیر از مسلمانان، کافر هستند و بر طبق قرآن باید با کافر بجنگیم و آن ها را بکشیم (یک نمونه...
کجای قرآن اذن شفاعت را مشخص کرده است؟

قرآن و اذن شفاعت

کجای قرآن اذن شفاعت را مشخص کرده است؟ و آیا کسی غیر خدا اجابت کننده است؟ در پاسخ سؤال شما گفتنی است: حدود سی آیه در قرآن مربوط به شفاعت است که به چند...
آیا گناه انسان ها یکسان محاسبه می شود؟

تفاوت در محاسبه اعمال

آیا گناه انسان ها یکسان محاسبه می شود؟ مثلا گناه کسی که به خدا نزدیک تر و حافظ قرآن است، یا گناه کسی که آگاهی کمتری دارد نسبت به کسی که آگاهی بیشتری...
آیا مساله شفاعت در روز قیامت با عدالت الهی ناسازگاری ندارد؟

شفاعت، سازگار با عدالت

آیا مساله شفاعت در روز قیامت با عدالت الهی ناسازگاری ندارد؟ رحمت خداوند از طريق اسباب خاص خودش نصيب بندگان می شود. چنانكه يكي از اسباب بخشش خداوندی...
یک تعریف از سیاست و سیاست ورزی بیان کرده و بفرماید آیا سیاست در قرآن و احادیث آمده است؟

سیاست دینی

یک تعریف از سیاست و سیاست ورزی بیان کرده و بفرماید آیا سیاست در قرآن و احادیث آمده است؟ عاقبت یک سیاست مدار نمونه را بیان کنید. سیاست، در لغت به...