عقائد

اصل روزی و روزی رسان

پرسش: خدا روزی رسان است یعنی چه؟ اصلا روزی به چه معناست؟ پاسخ: رزق و روزی یعنی همه نعمت‌های مادی و معنوی که در اختیار انسان قرار می‌گیرد.(...

فقر ورازقیت خداوند

پرسش: با اینکه خداوند در قرآن فرموده: «هیچ جنبنده‌ای نیست مگر آنکه روزی اش بر عهده خداست»؛ ولی انسان‌ها و حیواناتی را میتوان دید که گرسنگی می‌کشند...

خداوند نور است یعنی چه؟

پرسش: اینکه در قرآن آمده خداوند نور آسمان ها و زمین است یعنی چه؟  پاسخ: برای تبیین آیه مبارک سوره نور بهترین تبیین حدیثی که از وجود...

عذاب سریع گناهکاران در گذشته

پرسش: چرا خداوند مانند گذشته عذابش را بر سر گناهکاران نازل نمی‌کند؟   پاسخ: خدای متعال موجودی حکیم و تواناست و به مقتضای قدرت او هیچ...

آیا سرنوشت وجود دارد

پرسش: آیا سرنوشت وجود دارد؟ پاسخ: اگر سرنوشت را به معنای قضا و قدر بگیریم آری سرنوشت وجود دارد. اما اگر منظور از سرنوشت آنچیزی باشد که همه آینده...

دعای اموات برای زندگان

پرسش: آیا اموات می‌توانند از عالم برزخ برای بازماندگان خود دعا کنند؟ پاسخ: از روایات استفاده می‌شود كه حضور ارواح اموات و شهدا در دنیا و مأذون...

تعارض در کیفیت خلقت انسان

پرسش: خداوند درجایی از قرآن می‌فرمایند: از آب انسانی آفرید. درجایی دیگر می‌فرمایند: ما شمارا از خاک آفریدیم؛ و درجایی دیگر در رابطه با آفرینش حضرت...

آیا فرشتگان در شب قدر سرنوشت انسان ها را به امام زمان (عج) عرضه می کنند؟

پرسش: آیا فرشتگان در شب قدر سرنوشت انسان ها را به امام زمان (عج) عرضه می کنند؟ پاسخ: درتفسیر سوره قدر آمده است که فرشتگان و جبرییل در شب...