عقائد

وظیفه یک مسلمان در برابر پیامبران دیگر

پرسش :  میخواستم بپرسم که موضع من به عنوان یک مسلمان در برابر دیگر پیامبران باید چطور باشد و آیا باید آنها و شریعت آنها را نیز قبول داشته...

خدای متعال و عذاب گناهکاران

پرسش: اگر خدا هست چرا مانند گذشته عذابش را بر سر گناهکاران نازل نمی کند؟   پاسخ: خدای متعال موجودی حکیم و قدیر است به مقتضای قدرت او...

وجود حیات در سیارات

پرسش: آیا با توجه به میلیون ها ستاره و سیاره، وجود حیات در یکی از آنها نمی تواند تصادفی باشد؟   پاسخ: یکی از براهین اثبات خالق،...

لزوم شناخت خدا

پرسش: چرا باید خدا را شناخت؟   پاسخ: دست کم دو عامل درونی انسان را به سوی شناخت خدا و معرفت به او سوق می دهد. ۱ - عامل عقلانی:...

حقیقت و معنای خوب بودن کار

پرسش: هر كاری خداوند متعال انجام می‌دهد خوب است ؟ یا خوب آن است كه خدا انجام میدهد ؟   پاسخ: این مساله در مباحث کلامی سابقه بسیاری...

تفاوتها در انسانها

پرسش: چرا تفاوت ها در انسان ها وجود دارد؟چرا یک کودک 2 ساله مریض میشود و به سرعت فوت میکند بی آنکه بداند دنیا چیست؟   پاسخ: پاسخ در...

خدا و موضوع زمان

پرسش: خداوند قبل از این كه زمان را بیافریند چه میكرد؟   پاسخ: به نظر می رسد که برای ما انسان ها، فهم جهان بدون زمان بسیار دشوار است...

گماردن شیطان بر انسانهای غافل

پرسش : در آیات ۳۶ تا ۳۸ سوره مبارک زخرف، سخن از گماردن شیطان بر انسان های غافل است. با توجه به اینکه اینان به تنهایی گمراه هستند، گماردن شیطان...