عقائد

آیا سرنوشت وجود دارد

پرسش: آیا سرنوشت وجود دارد؟ پاسخ: اگر سرنوشت را به معنای قضا و قدر بگیریم آری سرنوشت وجود دارد. اما اگر منظور از سرنوشت آنچیزی باشد که همه آینده...

دعای اموات برای زندگان

پرسش: آیا اموات می‌توانند از عالم برزخ برای بازماندگان خود دعا کنند؟ پاسخ: از روایات استفاده می‌شود كه حضور ارواح اموات و شهدا در دنیا و مأذون...

تعارض در کیفیت خلقت انسان

پرسش: خداوند درجایی از قرآن می‌فرمایند: از آب انسانی آفرید. درجایی دیگر می‌فرمایند: ما شمارا از خاک آفریدیم؛ و درجایی دیگر در رابطه با آفرینش حضرت...

آیا فرشتگان در شب قدر سرنوشت انسان ها را به امام زمان (عج) عرضه می کنند؟

پرسش: آیا فرشتگان در شب قدر سرنوشت انسان ها را به امام زمان (عج) عرضه می کنند؟ پاسخ: درتفسیر سوره قدر آمده است که فرشتگان و جبرییل در شب...

اموری که در شب قدر مقدر می شوند،

پرسش: آیا اموری که در شب قدر می شوند، قابل تغییر هستند؟ پس فرق شب قدر با باقی ایام برای چیست؟   پاسخ: شب قدر، شب رقم خوردن مقدرات...

ظلم مردم به یکدیگر

پرسش:  خدا در این دنیا تاچه حد در جهان انسان‌ها دخالت می‌كند؟ چرا خدا جلوی ظلم مردم به یكدیگر را نمی‌گیرد؟  پاسخ: توحید افعالی...

دلیل اعمال عبادی

پرسش: چگونه می‌شود اعمال تعبدی را به کمک برهان‌های عقلی ثابت کنیم؟ مثلا تعبد در انجام نماز و روزه.   پاسخ: عقل و اندیشه از دیدگاه...

بعثت پیامبران

پرسش: هدف از بعثت پیامبران چیست؟   پاسخ: با توجه به خدای هستی بخش و صفات کمالی او از جمله حکمت متوجه می شویم که وجود انسان، به غرضی...