عقائد

صلوات پیامبر در نماز

پرسش: آیا پیامبر(ص) که نماز می‌خواندند بر خودشان صلوات می‌فرستادند؟ پاسخ: نماز با اذکار آن چیزی است که توسط جبرائیل در معراج به پیامبر...

صلوات پیامبر در نماز

پرسش: آیا پیامبر(ص) که نماز می‌خواندند بر خودشان صلوات می‌فرستادند؟ پاسخ: نماز با اذکار آن چیزی است که توسط جبرائیل در معراج به پیامبر...

نسبت تلاش وتوکل در موفقیت

پرسش: برخی افراد معتقدند که با تلاش و توکل به خدا حتماً به نتیجه می‌رسیم. می‌خواهم بدانم آیا واقعاً همین‌طور هست و تلاش و توکل برای موفق شدن کافی...

حسرت از درجات بهشتی

پرسش  آدم‌ها طبیعتشان این‌گونه است که همیشه خودشان را با دیگران مقایسه می‌کنند و به همین جهت، هرقدر هم پول و ثروت و قدرت و امکانات داشته...

ابلیس,شیطان,یا شیاطین

پرسش: ما شیطان داریم یا شیاطین و تفاوت آن با ابلیس چیست؟  پاسخ: بنا بر نظر برخی از صاحب نظران، «ابلیس» و «شیطان» اسم خاص نیست بلکه وصف...

حوادث بد و نارضایتی خدا

پرسش: آیا باید کار خاصی انجام بدهیم تا خداوند از ما راضی باشد؟ و آیا اتفاقاتی که در آینده رخ می‌دهد ارتباطی به رضایت یا نا رضایتی خداوند از بنده...

فایده دعا کردن بعد از شب قدر

پرسش: اگر تقدیر ما در شب قدر مشخص شده دعا کردن بعد از شب قدر چه فایده‌ای دارد؟ پاسخ: آیات و روایات فراوانی اشاره دارند كه دعا، صدقه و نیكوكاری...

اموری که در شب قدر مقدر می شوند،

پرسش: آیا اموری که در شب قدر مقدر می شوند، قابل تغییر هستند؟ پس فرق شب قدر با باقی ایام برای چیست؟   پاسخ: شب قدر، شب رقم خوردن...