عقائد

گماردن شیطان بر انسانهای غافل

پرسش : در آیات ۳۶ تا ۳۸ سوره مبارک زخرف، سخن از گماردن شیطان بر انسان های غافل است. با توجه به اینکه اینان به تنهایی گمراه هستند، گماردن شیطان...

اسماء الحسنی خدا

پرسش : اسماء الحسنی چیه و چند تا است؟   پاسخ : تعبیر «اسماء الحسنی»؛ به معنی نام های نیکوی خداوند، از جمله تعابیر قرآن کریم است که...

دلیل وجود خدا

پرسش: به چه دلیل خدا وجود دارد؟   پاسخ: یکی از معروف ترین برهان های عقلی در این باره، برهان امکان و وجوب است که سعی می شود این برهان...

مصیبت ها وسختی ها

پرسش: چرا خدا ما را دچار مصیبت ها و سختی ها می کند؟   پاسخ: فرض کنید دو نفر در جایی مشغول به فعالیت هستند، رئیس آن مرکز یکی را ده...

پیامبران الهی

پرسش: آیا تعداد پیامبران ۱۲۴۰۰۰ نفر بوده ؟چگونه در مدت ۷۰۰۰ سال این همه پیامبر آمده اند؟   پاسخ: راههای علم و آگاهی پیدا كردن نسبت...

ظهور پیامبران در زمین

پرسش: چرا همه ی پیامبران در خاور میانه ظهور کرده اند؟   پاسخ: در پاسخ به این سوال باید به چند نکته توجه کرد:   ۱- ما از...

حضرت آدم علیه السلام و رانده شدن از بهشت

پرسش: حضرت آدم مگر معصوم نبود،پس چرا گناه کرد و از بهشت رانده شد؟   پاسخ: پیامبران عظیم الشأن نه تنها از گناه معصوم هستند بلكه از...

قدرت خدا در آفرینش

پرسش: آیا خداوند می تواند خدایی مانند خود بیافریند؟   پاسخ: خدای متعال موجودی است که هیچ نقص و نیازی ندارد تا فرض شود که موجود دیگری...