عقائد

کدام یک از آیات قرآن دلالت بر انتصابی بودن مقام امامت از ناحیه خداوند داشته و مهمترین شروط برای رسیدن به مقام امامت چیست؟

قرآن و انتصابی بودن امامت

کدام یک از آیات قرآن دلالت بر انتصابی بودن مقام امامت از ناحیه خداوند داشته و مهمترین شروط برای رسیدن به مقام امامت چیست؟ از دیدگاه شیعه جایگاه...
چرا مصادر روایی شیعه و سنی و محتوای آن ها با یکدیگر متفاوت است

تفاوت منابع روایی شیعه و سنی

با آن که سنت پیامبر (صلی الله علیه و آله) امری مورد اتفاق فریقین است چرا مصادر روایی شیعه و سنی و محتوای آن ها با یکدیگر متفاوت است. چه تمایزی بین...
لطفا در مورد؛ نفس بعد از انقطاع از عالم ماده توضیح بفرمایید

نفس انسان، بعد از دنیا

لطفا در مورد؛ نفس بعد از انقطاع از عالم ماده توضیح بفرمایید بر اساس رویکردی که مورد قبول ادیان نیز هست و بدان تاکید شده است، نفس انسانی پس از...
چرا شتر حضرت صالح معجزه بود؟ و اینکه این شتر چگونه در دل کوه جای گرفته بود؟

معجزه بودن شتر صالح(ع)

چرا شتر حضرت صالح معجزه بود؟ و اینکه این شتر چگونه در دل کوه جای گرفته بود؟ در پاسخ نکاتی را تقدیم می کنیم: اولاً این معجزه نیز نظیر دیگر...
ناصبی کیست و آیا این گروه فرقه ای از حدیث هفتاد و سه فرقه است؟

ناصبی کیست؟

ناصبی کیست و آیا این گروه فرقه ای از حدیث هفتاد و سه فرقه است؟ یکی از روایات موجود در منابع فریقین، حدیث افتراق امت پیامبر (صلی الله علیه وآله) به...
حسابرسی بر پایه مقایسه؟

حسابرسی بر پایه مقایسه؟

آیا حسابرسی خداوند بر پایه مقایسه است!؟ مثلا مردها با مردها مقایسه می شوند و زن ها با زن ها، یا انسان ها با انسان ها و اجنه با اجنه!؟ چون گاهی در...
میخواستم درباره تسلسل گفتگو داشته باشیم چون اشکالاتی به آن دارم.

تسلسل و اثبات آن

یکی از مقدمات برهان امکان و وجوب، استحاله تسلسل هست. میخواستم درباره تسلسل گفتگو داشته باشیم چون اشکالاتی به آن دارم. مثل این که چه کسی گفته تسلسل...
آیا اصول دین همان اعتقادات هست یا اصول اعتقادات؟

اصول دین

آیا اصول دین همان اعتقادات هست یا اصول اعتقادات؟ برخی از آموزه های دینی همچون اعتقاد به این که در بهشت حوری هست، از اصول دین هست یا فروع دین یا عنوان...