عقائد

کارکردها و فواید عزاداری

پرسش: چرا اینقدر دشمن به عزاداری حساس است و  علیه آن  شبهه افکنی می‌کند؟  پاسخ: نهضت حسینی، به سبب محتوا و ارتباط وثیقش با...

سیاه پوشی و عزاداری

پرسش: چرا در عزا سیاه می‌پوشیم که افسردگی می‌آورد؟ این همه عزاداری لازم است؟ پاسخ: عزاداری و سیاه پوشی در برخی از مناسبت های شیعی مثل...

<<شفاعت >> شیعه _<<فدیه >> مسیحیت

پرسش: آموزه «شفاعت» در منظومه فکری شیعه، چه شباهت و تفاوتی با آموزه «فدیه» در مسیحیت دارد؟ آیا این درست است که باور شیعیان درباره شفاعت شدن به...

اربعین چرا پیاده

پرسش: این همه برای مراسم اربعین هزینه می‌شود در حالی که برخی مردم به نان شب محتاج‌اند و برخی نیاز به دارو و دکتر دارند. حال اگر زائران پیاده حرکت...

زیارت امام رضا(ع)برتراست یا امام حسین (ع)

پرسش: ثواب زیارت امام رضا از ثواب زیارت پیامبر و امام حسین بالاتر است؟ پاسخ: نکته یکم: ما در روایتی نیافتیم که زیارت امامی بالاتر از زیارت...

مقایسه <<رجعت >>با <<تناسخ >>

پرسش: درجایی خواندم که نوشته بود: «شیعیان آموزه تناسخ در آیین هندو را با عنوان «رجعت» به اسلام چسبانده‌اند.». تفاوت رجعت با تناسخ چیست؟ پاسخ...

احکام اطاعت ازوالدین 2

پرسش: احکام اطاعت از پدر مادر(۲) پرسش: آیا پدر و مادر حق كسب اطلاع از امور شخصی زندگی فرزند خود، كه دارای همسر و فرزند می‌باشد و زندگی مستقلی...

اعمال نیک غیر مسلمان

پرسش: آیا اگر غیر مسلمان عمل خیری انجام دهد از او پذیرفته است؟ اگر بله پس چه اصراری هست که همه مسلمان شوند؟ اگر خیر این با عدالت خدا سازگار است...