عقائد

توهین مادر به فرزند

پرسش: اگر مادر به فرزند خود توهین کند آیا فرزند می‌تواند به او توهین کند؟ پاسخ: چنانچه رفتار والدین مخالف دستورات دینی و ظلم به فرزند باشد...

اعتبارانجیل برنابا

  پرسش: آیا این درست است که انجیل دیگری به نام انجیل برنابا وجود دارد که مسلمانان آن را به عنوان کتاب حضرت عیسی  علیه السلام قبول...

روح القدس همان جبرائیل است ؟

پرسش: آیا منظور از روح القدس در اسلام و مسیحیت یک چیز است؟ آیا این برداشت من درست است که روح القدس در اسلام همان جبرئیل و واسطه میان خدا و پیامبر...

حضرت عیسی ( علیه السلام ) پسر خدا است ؟

پرسش: چرا مسلمانان با این تعبیر که «عیسی پسر خدا» است مخالفند؛ در حالیکه خودشان نیز قبول دارند که عیسی علیه السلام  دارای پدر زمینی نبود و...

اعتبار کتاب مقدس

پرسش: مسلمان‌ها قرآن و سایر کتاب‌های مقدس را معتبر می‌دانند چون آن را کلام خدا می‌دانند که پیامبران آن را معصومانه دریافت و ابلاغ کرده‌اند. سؤالم...

تورات و انجیل

پرسش: کتاب مقدس از چه بخش‌هایی تشکیل شده است و هر بخش درباره چه چیزی است؟ آیا مسیحیان، کتاب یهودیان را نیز مقدس می‌دانند یا اینکه آن را به سبب...

خدا بودن حضرت عیسی ( علیه السلام )

پرسش: از یک مسیحی شنیدم که می‌گفت حضرت عیسی  علیه السلام برخلاف انبیای سابق، پیامبر خدا نبود، بلکه خود خدا بود که تجسد یافت و به زمین آمد و...

شناخت اسلام

پرسش: چطور میشه اسلام رو شناخت؟ پاسخ: انسان از سویی میل به جاودانگی و کمال دارد و از سوی دیگر، شناخت تجربی و عقلی انسان برای کسب سعادت...