عقائد

لطفا در باره تجرد نفس انسان و ادله عقلی و قرآنی آن توضیح بفرمایید.

تجرد نفس

لطفا در باره تجرد نفس انسان و ادله عقلی و قرآنی آن توضیح بفرمایید. مثلا یکی از استدلال ها این است که نفس وحدت دارد و به همین خاطر، مجرد هست. آیا اگر...
تکلیف مردگانی که جسد آن ها سوزانده شده و خاکسترشان در دریا پخش می شود چگونه است؟

معاد جسمانی و بدن خاکستر شده

با توجه به این که در قیامت همان بدنی که گناه کرده است باید مجازات شود، تکلیف مردگانی که جسد آن ها سوزانده شده و خاکسترشان در دریا پخش می شود چگونه...
من می خواستم بدانم فرق تواتر معنوی با یک شایعه چیست؟

تفاوت تواتر معنوی و شایعه

در تواتر معنوی گفته می شود که اگر مسئله ای توسط افراد بسیاری به اشکال مختلف نقل شود، دارای تواتر معنوی خواهد بود، مثل معجزات پیامبر که بیش از هزار...
این که گفته شده موجود مجرد، موجود مادی نیست، دقیقا به چه معناست؟

موجود مجرد

این که گفته شده موجود مجرد، موجود مادی نیست، دقیقا به چه معناست؟ یعنی هیچ ویژگی مادی را ندارد؟ اما منظور از ویژگی مادی دقیقا چیست؟ مکان و زمان یا رنگ...
آیا پس از مرگ، با عذاب شدن جسم، روح هم دچار عذاب می شود؟

عذاب جسم یا روح

آیا پس از مرگ، با عذاب شدن جسم، روح هم دچار عذاب می شود؟ از آن جایی که حقیقت آدمی به روح اوست؛ مسئولیت و تکالیف الهی نیز متوجهِ روح و حقیقت آدمی...
آیا دین مانع پیشرفت نیست؟ آيا بدون دين و با فکر بشر نيز می توان جامعه را اداره کرد؟

اداره جامعه و نیاز به دین

کشورهای غربی بعد از جنگ جهانی اول و دوم سریع خودشان را ساختند و کاری به کار دين نداشتند، بلکه قوانيني که با فکر خود به آن ها رسيده بودند را اجرا...
آيا با پيشرفت درک و علم بشر بازهم نياز به تعليمات انبياست؟

پیشرفت علم و نیاز به انبیاء

آيا با پيشرفت درک و علم بشر بازهم نياز به تعليمات انبياست؟ خصوصا این که قرآن ختم دین را نیز اعلام کرده است. برای پاسخ به این سؤال باید به چند نکته...
چرا در اسلام قطع دست به عنوان مجازات دزدی تعیین شده است؛ آیا این حکم سخت گیرانه نیست؟ چرا به جای این حکم، حبس قرار داده نشده؟

حکم قطع دست دزد

چرا در اسلام قطع دست به عنوان مجازات دزدی تعیین شده است؛ آیا این حکم سخت گیرانه نیست؟ چرا به جای این حکم، حبس قرار داده نشده؟ در این خصوص به سه...