عقائد

لطفا اختلاف شیعه و سنی در باره توسل را دقیقا توضیح دهید و مشخص کنید در چه مواردی با هم اختلاف دارند.

موارد توسل و اختلاف شیعه و سنی

موارد مورد اتفاق و اختلاف در امر توسل از دیدگاه شیعه و اهل سنت و وهابیت چگونه است؟ مشروعیت اصل توسل، امری مورد اتفاق میان امت اسلام است؛ هرچند...
لطفا این دیدگاه را نقد و بررسی کنید

نقد نظریه تکامل

شنیدم برخی از داروینیستها منشا دین را بر اساس نظریه تکامل توضیح می دهند و دین را محصول طبیعت می دانند. ظاهرا نتیجه منطقی نظریه «داروین» را این می...
آیا می توان این جوانان را مرتد دانست؟

ارتداد

در این زمانه بخشی از جوانان جامعه ما متاسفانه بنا به دلایلی کل اسلام و یا بخشی از آن و حتی خدا را با زبان یا با عمل انکار می کنند. آیا می توان این...
آیا خدا حجم بی نهایت دارد یا بدون حجم است؟ آیا خدا ...

ویژگی های خدا

آیا خدا حجم بی نهایت دارد یا بدون حجم است؟ آیا خدا جرم و انرژی دارد؟ آیا خدا همه جا را پر کرده یا مکان ها خالی از اوست یا اصلا هیچ جا نیست؟ آیا خدا...
امام رضا(ع) و قبول ولایتعهدی

امام رضا(ع) و قبول ولایتعهدی

گفته می شود امام رضا(علیه السلام) به اجبار به خراسان سفر نموده، و به اجبار ولایت عهدی مامون را پذیرفتند؛ سوال: امام رضا(علیه السلام) چگونه...
چرا باید ما بی چون و چرا از مراجع تقلید کرده، و بدون این که تفکر کنیم، هر چه مراجع می گویند را بپذیریم؟

چرا تقلید؟

چرا باید ما بی چون و چرا از مراجع تقلید کرده، و بدون این که تفکر کنیم، هر چه مراجع می گویند را بپذیریم؟ آیا نباید وقتی که نمی دانیم دلیل فتوای مرجع...
وضو قبل از نزول آیه، چگونه بوده؟

وضو قبل از نزول آیه، چگونه بوده؟

با توجه به این که تبیین وضو در سوره مائده نازل شده، مسلمانان قبل از نزول این آیه چگونه نماز می گزاردند؟ بر اساس روایات فریقین سوره «...
به نظر شما این حرف داوکینز خدا را نفی می کند یا نه؟

«داوکینز» و اعتقاد به خدا

«داوکینز» نشان می دهد که نظریه تکامل برهان نظم را رد می کند و به همین جهت خدا و خالق بودن خدا را قبول ندارد. به نظر «داوکینز» وضعیت فعلی معلول انتخاب...