عقائد

صفات مشترک و انسان انگارانه خدا

پرسش: الله در قرآن موجودی با خصوصیات انسانی همچون دست و پا و صورت معرفی شده است. آیا این نشانه نادرستی قرآن و ساختن خدایی انسان‌وار نیست؟...

اختلاف در عید فطر

پرسش: چرا در اعلام عید فطر بین مراجع تقلید اختلاف است؟ اگر ولی فقیه روزی را عید فطر اعلام کرد تکلیف مقلدین سایر مراجع چیست؟ پاسخ: علت...

شناخت ناپذیری ذات خدا

پرسش: یکی از اصول مهم خداباوری این است که ذات خدا شناخت‌پذیر نیست و عقل به آن راهی ندارد و در اسلام نیز از تفکر درباره آن نهی شده‌ایم. سؤالم...

جریان شب قدر چیه؟ منظورم اینه که چرا سه شب هرکدوم با یک روز فاصله شبهای قدر رو تشکیل میدن؟

پاسخ: اینطور نیست که شب قدر سه تا باشد. بلکه یک شب قدر که شب نزول قرآن و تقدیر امور است بیشتر نداریم. خداوند می‌فرماید: "إِنَّا أَنْزَلْناهُ فی...

فایده دعا کردن بعد از شب قدر

پرسش: اگر تقدیر ما در شب قدر مشخص شده دعا کردن بعد از شب قدر چه فایده‌ای دارد؟   پاسخ: آیات و روایات فراوانی اشاره دارند كه دعا،...

فیزیکالیسم و نفی روح

پرسش: متفکران قدیمی وقتی ذهن انسان رو موردتحقیق قرار می‌دادند، اذعان می‌کردند که ذهن انسان دارای حالات و قدرت خاصی (مثلاً تفکر و محاسبه و کسب...

تاثیر فرهنگ زمانه در محتوای وحی

پرسش: پدیده وحی خالی از عناصر فرهنگی اعراب جاهلیت نیست؛ مثلاً سحر و جن، الفاظ و واژگانی هستند که در ذهن اعراب رسوخ کرده بود و در متن تاریخی آن...

گفتگو مستقیم با خدا

پرسش: آیا وحی الهی و گفتگوی مستقیم باخدا، منحصر به انبیاء ( علیهم السلام ) است یا ما هم می‌توانیم به این مقام برسیم؟ منظورم دعا و نماز و قرائت...