طالبان و داعش، قاریان قرآن؟!!

image: 

پرسش:

چرا پیروان فرقه‌های انحرافی مثل طالبان و وداعش و وهابیت و.. با وجودی که اکثرا قاریان قرآن بودند و بسیاری هم حافظ قرآن هستند، اما از هدایت بهره‌مند نشدند و به رستگاری نرسیدند؟

پاسخ:

اینگونه نیست که اکثر پیروان این فرقه‌ها حافظ و قاری قرآن باشند؛ بلکه آنها با تبلیغات رسانه‌ای اینگونه وانمود می‌کنند که پیروان آنها چنین و چنان‌اند!
از این گذشته، قاری و حافظ قرآن بودن دلیل بر هدایت نیست؛ چرا که مهم فهم قرآن و عمل به آن است. چه بسیار افرادی که قرآن می‌خوانند و به آن عمل نمی‌کنند، چه بسیارند کسانی که از حفظ و تلاوت قرآن انگیزه‌های غیر الهی دارند. امام صادق (علیه‌السلام) فرمود: «إنّ مِن النّاس مَنْ یقْرءُ القرآنَ لِیقال: فُلانٌ قاری و منهم مَنْ یقْرء القرآنَ لِیطْلُب به الدنیا و لا خیرَ فی ذلک؛ برخی از مردم قرآن می‌خوانند تا گفته شود: فلان کس قاری قرآن است و برخی قرآن می‌خوانند تا به وسیله آن دنیا را به دست آورند و خیری در این‌ها نیست».(۱)
اهداف و نیات دسته اوّل از خوانندگان قرآن طبق روایات به شرح زیر است:
۱. قرآن می‌خواند تا گفته شود، فلانی قاری قرآن است.
۲. تا به وسیله آن دنیا را به دست آورد.
۳. «فَاتَّخَذَهُ بِضاعه؛ قرآن را سرمایه کسب خود قرار داده»(۲)
۴. «واسْتَدَرَّ به الملوک؛ تا پادشاهان و ثروتمندان را با آن بدوشد»(۳)
۵. «واسْتَطالَ به عَلَی الناس؛ تا به مردم فخر و بزرگی بفروشد»(۴)
۶. «تَزَینَ للنَّاس؛ خود را با قرآن برای مردم زینت کند»(۵)
۷. «من یتَعلَّمه فیطْلُبُ به الصوتَ فَیقال: فلانٌ حَسَنُ الصوت؛ قرآن را یاد می‌گیرد برای صوت و لحن تا گفته شود، فلانی خوش صداست.»(۶)

حال ببینیم بهره اخروی این گروه از قرآنیان چیست؟ به طور کلی هیچ خیری در این افراد و قرائت‌هایشان وجود ندارد؛ زیرا «انما یتقبّل الله من المتقین»(۷) و «الیه یصعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه»(۸)
روایات فراوانی در مذمت این گونه قاریان قرآن آمده است که برخی از آنها را ذکر می‌کنیم:
رسول خدا فرمود: «رُبّ تالٍ للقرآن و القرآن یلعنه؛ چه بسا قاری قرآنی که مورد لعن قرآن است»(۹)
در صورتی که این قرائت در مقابل حاکم ظالمی و برای دنیا انجام شود، برای هر حرف ده بار لعنت می‌شود.(۱۰)
چنان که دیده شد نیت در تلاوت و حفظ قرآن بسیار تعین کننده است و اگر کسی آن را به نیت سوء حفظ و تلاوت کند، به هیچ وجه موجب هدایت او نخواهد شد.

پی‌نوشت‌ها:
۱. کلینی، محمد، الکافی، الإسلامیه، ج‌۲، ص۶۰۷.
۲. همان، ج۴، ص۴۳۵.
۳. همان.
۴. همان.
۵. نوری، میرزا حسین، مستدرک الوسائل، ج۱، ص۲۹۱.
۶. کلینی، همان، ج۴، ص۴۱۲.
۷. مائده، ۲۷.
۸. فاطر، ۱۰.
۹. نوری، همان، ج۱، ص۲۹۱.
۱۰. همان. : «مَنْ دَخَلَ علی إمام جائر فقرأ علیه القرآن یرید بذلک عرضاً من عرض الدنیا لعن القارئ بکلّ حرف عشر لعنات»
 

موضوع: