احکام شرعی

خندیدن در ماه محرم و صفر چه حکمی دارد؟

خندیدن در ماه محرّم و صفر از نظر شرعى حرام نیست، اما چون ماه هاى اندوه و حزن اهل بیت وخاندان نبوّت، خصوصاً در دهه عاشورا است، بهتر است شیعیان و دوستان اهل بیت در حزن و اندوه باشند. حضرت على(ع) فرمود: «خدا به زمین توجّهی کرد، پس ما را اختیار و انتخاب کرد، و براى ما، شیعیان ما را اختیار نمود. آنان ما را یارى مى کنند و در شادى ما شادى مى‌نمایند و در حزن و اندوه ما محزون وغمناک هستند. آن ها اموال و جان هاى خود را در راه ما بذل مى‌کنند»(۱)

موضوع: 

چه رابطه ای میان حجاب و پوشش وجود دارد؟

حجاب به معناى پرده، حاجب، پوشيدن و پنهان کردن و منع از وصول است.(۱)
اين واژه تنها به معناى پوشش ظاهرى يا پوشاندن زن نيست و در اصل به مفهوم پنهان شدن از ديد مردِ بيگانه است. بدين سبب هر پوششى حجاب نيست.

در قرآن آمده است: «و إذا سألتموهن متاعاً فاْسئلوهن مِن وراءِ حجاب؛(۲) چون از زنان پيغمبر متاعى خواستيد، از پس پرده بخواهيد». اين آيه درباره زنان و بيش‏تر در مورد مسائل سياسى و اجتماعى است،(۳) نه پوشش زن در مقابل نامحرم.

موضوع: 

آیا حجاب توصیه خدا برای مومنان است یا حکم لازم برای مسلمانان که همه را به آن مجبور کنیم؟

این شبهه که بخشی از تلاش های گسترده شبهه پراکنی علیه حجاب است، احتمالا با توجه به ۵۹ سوره احزاب بیان شده است:

موضوع: 

پرسش:
هر سال در روز عید قربان هزاران حیوان ذبح می‌شوند، باتوجه به پیشرفت امکانات امروزه می‌توان این مقدار گوشت را در یخچال‌های مخصوص نگه‌داری کرد وبعد به نیازمندان منتقل کرد.
ولی شاید تاقبل 50سال قبل چنین امکاناتی نبوده وقاعدتا این مقدار حیوان وقتی یکجا ذبح می‌شوند ونمی‌توان نگهداری ویا توضیع کرد ودر این وضعیت چیزی جز اسراف نیست و بالاتر آیا حیواناتی که در چنین شرایطی ذبح می‌شوند، ضرورتی برای ذبح این حیوان وجود دارد؟ هدف از قربانی حاجی چیست؟ فدیه برای خداوند(خون ریختن برای خداوند)یا تهیه غذا برای فقرا؟

موضوع: 

آیا کسی که به حج تمتع رفته باشد می تواند قربانی خود راعید قربان در شهر خودش قربانی کند ودر مکه قربانی نکند؟

موضوع: 

برای روشن شدن جواب، باید به این مطالب توجه كرد:

موضوع: 

پاسخ:

ما در آیات و روایات عبارتی که مستقیما به اهدای عضو اشاره کرده باشد نداریم، چون این موضوع آن زمان به صورت خاص مطرح نبوده است، اما اسلام قواعد کلی ای بیان کرده است که همواره می توان مسائل جدید را با آنها تطبیق داده و حکم آنها را به دست آوریم. اصلا با توجه به گستردگی موضوعات، بیان تمامی آنها و مسائل جدیدی که به وجود می آیند امکان پذیر نبوده و نیست، به همین خاطر اسلام بیان احکام را از طریق قاعده مند کردن آنها به بشر آموزش داده است.

موضوع: 

پاسخ:
همه مراجع: چون داماد و عروس واجب النفقه نیستند می‌توان زکات فطره را به آن‌ها پرداخت کرد و آن‌ها اگر زکات را به مصرف خانواده برسانند اشکالی ندارد.

موضوع: 

پاسخ:
همه مراجع: خیر، نمی‌توان به سادات فقیر پرداخت کرد.

موضوع: 

پاسخ:
آیات عظام امام، رهبری، مکارم، وحید، نوری: احتیاط واجب آن است که زکات فطره را نباید به شراب‌خوار و کسی که آشکارا گناه کبیره انجام می‌دهد، پرداخت کرد.
آیات عظام سیستانی، صافی: احتیاط واجب آن است که زکات فطره را نباید به شراب‌خوار و بی‌نماز و کسی که آشکارا گناه انجام می‌دهد، پرداخت کرد.
آیه الله شبیری: به شراب‌خوار و به کسی که زکات دادن کمک به معصیت اوست، نمی‌توان فطره داد.

موضوع: