احکام شرعی

پرسش :
سازمانی که مشغول فعالیت هستم کارت خرید کالا به من هدیه داده آیا میتوان کارت را با قیمت کمتر از موجودی فروخت؟
پاسخ :
طبق نظر همه مراجع : اگر این کار بر خلاف مقررات آن سازمان نباشد اشکالی ندارد.

موضوع: 

پرسش:قصد دارم پایان نامه رو بدم بیرون برام بنویسن از نظر شرعی اینکار اشکال دارد؟

پاسخ :
طبق نظر همه مراجع : جایز نیست.

موضوع: 

پرسش :
اگر لباس یا شلوار نجس را در تشت بشوییم ، خودمان و تشت و یا صابون هم نجس به حساب می آییم و نیاز به تطهیر داریم؟

پاسخ :
طبق نظر همه مراجع : تشت با شستن و آب کشی لباس پاک می شود و نیاز به تطهیر جداگانه ندارد و خود فرد شوینده تا یقین به سرایت نجاست به بدن و لباسش نداشته باشد پاک است و به شکیات اعتنا نکند.ظاهر صابون هم بر فرض نجس شدن با آب کشی پاک می شود.

موضوع: 

پرسش :
آیا وقتی می خواهیم قرآن بخوانیم وضو گرفتن واجب است؟
پاسخ :
طبق نظر همه مراجع : خواندن قرآن با وضو و بی وضو هر دو ثواب دارد، هرچند با وضو بهتر است،
دست زدن به جلد و کاغذ قرآن براى کسانى که وضو ندارند اشکالى ندارد، فقط دست روى خط قرآن نباید بگذارند.

موضوع: 

پرسش :

بعد از وضو اگر شک کنیم که مسح پایمان را کامل کشیدیم و مجدد مسح بکشیم حکم چیست؟

به نظر همه مراجع : بعد از اتمام وضو باشد به شکها اعتنا نشود.

موضوع: 

پرسش : اگر ندانیم چقدر نماز قضا داریم چه حکمی دارد و چقدر باید نماز قضا بجا آوریم؟

پاسخ :

طبق نظر همه مراجع : اگر مکلف تعداد نمازهای قضا شده را نمی‌داند به هر مقدار که یقین دارد بخواند کافی است. مثلاً نمی‌داند چهار تا بوده یا پنج تا چنانچه مقدار کمتر را بخواند کافی است.

موضوع: 

پرسش :
کسی که اضافه وزن داره و بلندشدن و نشستن براش سخته و همینطور موقع گفتن تشهد روی دو پاهاش نمیتونه بشینه. آیامیتونه رو صندلی نماز بخونه؟
پاسخ :
طبق نظر همه مراجع : اگر نشستن و بلند شدن برای او مشقت دارد می تواند روی صندلی نماز بخواند البته اگر می تواند بایستد باید قیام نماز را انجام دهد و در حالت ایستاده حمد و سوره و یا تسبیحات اربعه را بخواند و رکوع هم طبق معمول انجام دهد و برای سجده روی صندلی بنشیند و مهر روی میزی در روبرو قرار بدهد و سجده را انجام دهد و برای سجده هم در صورت امکان انگشت شست هر دو پا را بر زمین بگذارد.

موضوع: 

پرسش:آیا بلند گفتن «بسم الله الرّحمن الرّحیم» در نماز های ظهر و عصر فقط قبل از سوره حمد مستحب است یا در مورد سوره دوم هم اینچنین است؟

پاسخ :
 طبق نظر همه مراجع : برای سوره دوم هم همین استحباب وجود دارد.

موضوع: 

سحر و جادو واقعیت دارد؟سحر و جادو واقعیت دارد؟

از منظر دینی شکی نیست که سحر و جادو و تاثیر آن واقعیت دارد. و در قرآن از اثر سحر بر روی زوجین و جدایی بین آنها سخن گفته شده است:

موضوع: 

طبق نظر همه مراجع : تشت با شستن و آب کشی لباس پاک می شود و نیاز به تطهیر جداگانه ندارد و خود فرد شوینده تا یقین به سرایت نجاست به بدن و لباسش نداشته باشد پاک است و به شکیات اعتنا نکند.ظاهر صابون هم بر فرض نجس شدن با آب کشی پاک می شود.

موضوع: