تاریخی

تاریخی

جمعیت ایران در زمان پیامبر(ص)

موضوع: 

باتوجه به جمعیت الان ایران که هشتاد ملیون نفرند و این جمعیت در سی سال پیش 40 و در 60 سال پیش 20 ملیون نفر بوده اند، به نظر می رسد سی صد سال پیش جمعیت ایران صفر نفر بوده و جمعیت جهان نیز به همین تناسب است یعنی انسان های فعلی 300 سال پیش وارد زمین شده اند. حال سوال این است بنابر روایات و گزارش های اسلامی، جمعیت ایران در زمان حضرت محمد (صلی الله علیه واله) چند نفر بوده اند؟

دائی و خاله پیامبر(ص)

موضوع: 

حضرت طه (صلوات الله علیه) چند دایی و خاله داشتند، لطفا هم تعداد را بفرمایید و هم نام ها را، اگر مخالف هم بودند بفرمایید.

بطور کل از آمنه بنت وهب، مادر حضرت پیغمبر (صلی الله علیه و آله)، در روایات اطلاعات چندانی آورده نشده، فقط همین قدر آمده که پیغمبر (صلی الله علیه و آله) دارای برادر و خواهران رضاعی به نام عبد الله، شیما(1) و انیسه(2)می باشند و در این مورد که ایشان دایی و خاله داشته اند شکی نیست ولی اسم آن ها در روایات ذکر نشده است.

ذوالثفنات

موضوع: 

ذوالثفنات از القاب حضرت امام سجاد (علیه السلام) عنوان شده و چرا به این لقب مزین شد؟

ذوالثفنات به معنای صاحب ثَفِنه ها است. ثَفِنه، به معنای پینه زانو و سینۀ شتر است.(1) امام سجاد (علیه السلام) را ذوالثفنات می گفتند زیرا به جهت آنکه زیاد سجده می‌کرد به گونه‌ای که پیشانی‌اش پینه می‌بست، ذوالثفنات می‌گفتند.(2)
بنا بر پاره‌ای روایات آن حضرت سالیانه چندین بار پینه‌ها را از بدنش جدا می‌کرد(3). هنگامی‌که آن حضرت از دنیا رفت، آن ها را با پیکر مطهر حضرت دفن کردند.(4)

شهادت علی اکبر(ع)

موضوع: 

روضه جديدى از شهادت حضرت علی اکبر (علیه السلام) شنيدم اينكه اولين تير به پهلو ايشان مي خورد و وقتى سر خم مي كنند تا نفس بگيرند، ضربه ديگرى با شمشير به سر ايشان برخورد مي كند و اين ضربه باعث مي شود خون جلوى صورت و چشمان اسب را بگيرد و به اشتباه ايشان را به سمت لشكر دشمن مي برد و مقابل خيمه دشمن به زمين مي افتد و توسط زن های لشکر دشمن بوسیله مقراض تکه تکه می شوند، آیا این روضه سندی دارد؟