تاریخی

تاریخی

بی تردید ازدواج یکی از ثروتمندان عرب، با جوانی که از مال دنیا بهره چندانی ندارد، نمیتواند ریشه در دلایل و انگیزه های مادی داشته باشد. بنابر این در ریشه یابی این جریان باید جهات معنوی را دنبال کرد.

موضوع: 

پرسش:

چرا بعضی از دانشمندان برجسته جهان در زمینه ریاضی و فیزیک (مانند استیون هاوکینگ( که با استدلال‌های سخت بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند خدا را قبول ندارند؟ 

پاسخ:

اِستیوِن ویلیام هاوکینگ یا استفن هاوکینگ(۱) فیزیکدان معروف انگلیسی است  و سخنان و بیانات او همواره در محافل علمی مورد نقد و بررسی قرار گرفته و وی را بیشتر به یک چهره رسانه‌ای تبدیل ساخته است. وی در سال ۲۰۱۸ در ۷۶ سالگی در انگلستان از دنیا رفت.
با این مقدمه به سراغ پاسخ سؤال شما رفته و آن را در قالب چند نکته تقدیم می‌کنیم:

موضوع: 

پرسش:

آیا اصحاب جمل مسلمان از دنیا رفتند؟ خوارج و اصحاب صفین چطور؟ 

 

پاسخ:

خوارج، جمع خارجی، و از خروج به معنای سرکشی و طغیان گرفته شده، و معادل فاسی آن «شورشیان» است؛ کلمه خرج هر گاه با حرف "علی" متعدی شود دو معنا دارد: 

 ۱. اعلان مبارزه با دیگری

 ۲. سرپیچی از فرمان والی وحاکم. 

گروه خوارج را بدان جهت به این نام خوانده‌اند که از فرمان علی(علیه السلام) تمرد کرده و علیه او شوریدند. البته خوارج را "مارقه" هم نامیده‌اند به این نام هم در روایات نبوی اشاره شده است و هم در سخنان امام علی(علیه السلام).(۱) 

موضوع: 

پرسش:

درباره لقب «ام المؤمنین» که به همسران پیامبر( صلی الله علیه و اله ) گفته می‌شود، آیا این برای همه آنها فضیلت و امتیاز است؟ 

پاسخ:

موضوع: 

پرسش:

آیا قانون اساسی ملت دیروز، برای ملت امروز مشروع است؟ مگر حکومت ما جمهوری و مردمی نیست؟ بارها از سوی گروه‌های سیاسی و معترضین این درخواست مطرح شده است که چرا جمهوری اسلامی دوباره نظام سیاسی کشور را به رفراندوم عمومی نمی‌گذارد؟ این ملت با ملت سال ۵۸ فرق دارند و باید دوباره نظرشان پرسیده شود. آقای خمینی ( رحمت الله علیه ) هم در بهشت‌زهرا گفت: سرنوشت هر ملت به دست خودش است.

موضوع: 

پرسش:

چرا باید در انتخابات شرکت کرد؟ مگر تاکنون شرکت در انتخابات چه تأثیری در زندگی ما داشته است؟

پاسخ:

موضوع: 

پرسش:

چرا عضویت نیروهای مسلح در احزاب و دخالت در امور انتخابات برای آنها ممنوع است؟

پاسخ:

موضوع: 

پرسش:

به نظر شما انتخابات مجلس و کلاً انتخابات آینده با مشارکت بالا برگزار خواهد شد؟

پاسخ:

موضوع: 

پرسش:

 رأی به صالح مقبول، در مقابل اصلح نامقبول، کار صحیحی است یا خلاف مبانی ما است؟

پاسخ:

موضوع: 

پرسش:

آیا این گفته قرآن و تورات درست است که حضرت موسی ( علیه السلام ) زبانش می‌گرفت و وقتی پیامبر شد، از خدا خواست مشکلش را برطرف کند؟ آیا درخواست ایشان برآورده شد؟ چرا خداوند دعای موسی  ( علیه السلام ) درباره گره گشایی از زبانش را برآورده نکرد و در نتیجه، فرعون او را میان مردم مسخره کرد(سوره زخرف، آیه ۵۲)؟! آیا گرفتگی زبان نقیصه‌ای برای ایشان در انجام وظایف نبوت نیست؟ کسی که قرار است مردم را با زبانش دعوت کند، زبانش گرفته است و نمی‌تواند منظورش را به خوبی به مردم برساند و باید برادرش سخنگویش باشد!

پاسخ:

موضوع: