تاریخی

تاریخی

پـیـشـواى چـهـارم، انـسانى کامل و برگزیده حق و در همه جهات اخلاقى، عبادى و علمى به اوج کـمـال رسـیـده و نمونه مجسم و عینى قرآن و رسول خدا(صلی الله علیه و اله) بود.
در دوران سیاه حکومت اموى که ارزشهاى انسانى و فضائل اخلاقى به فراموشى سپرده شده بود آن امـام هـُمـام، چـون خـورشـیـدى فـروزنـده درخـشـیـد و وجـودش مـجـمـع هـمـه فـضائل و ارزشهاى فراموش ‍ شده گردید.

در این مجال جلوه ها و نمونه هایی از فضائل، سیره و مکارم اخلاقى آن حضرت را که الگویی بی بدیل برای جوامع بشری است به تصویر می کشیم:

موضوع: 

پرسش:

در ماجرای بعثت حضرت موسی علیه السلام درخت به او گفت "من خدا هستم". آیا این نشانه همه خدایی(پانتئیسم) یا وحدت وجود عرفانی نیست؟ 

پاسخ:

موضوع: 

پرسش:

چرا امام حسین(علیه السلام )بعد از حمله به ایران با شهربانو ازدواج كرد آیا هدف ایشان جلب حمایت ایرانیان بوده است؟

پاسخ:

درباره ازدواج شهربانو با امام حسین(علیه السلام) اختلاف وجود دارد. برخی ازدواج امام حسین (علیه السلام )با شهربانو یا ایرانی بودن مادر امام سجاد علیه‌السلام را قبول ندارند. شهید مطهری می‌نویسد: ""... در اینجا نیز اصل داستان كه یزدگرد دختری به نام شهربانو یا نام دیگر داشته و به افتخار عقد زناشویی حسین بن علی(علیه السلام) و مادری امام سجاد(علیه السلام) نائل شده باشد، از نظر مدارك تاریخی سخت مشكوك است. 

موضوع: 

پرسش:

چرا حضرت ابراهیم ( علیه السلام ) با فرشتگان درباره مجازات قوم لوط مجادله می‌کند؟ مگر ایشان نمی‌دانست فرشتگان مامور خدا هستند و به اختیار خودشان کاری انجام نمی‌دهند؟ پس چرا سعی داشت نظر فرشتگان را تغییر دهد؟! این عذاب به درخواست حضرت لوط ( علیه السلام ) بود؟ (سوره هود، آیه ۷۴)

پاسخ:

موضوع: 

پرسش:

آیا مادر امام سجاد (علیه‌السلام)، یک ایرانی و شاهزاده است؟

پاسخ:

موضوع: 

پرسش:

در پاسخ به مطلبی که مولوی گرگیج مطرح کرده است، درباره مادر امام سجاد (علیه‌السلام) چه پاسخی می‌دهید؟

پاسخ:

موضوع: 

پرسش:

صحیفۀ سجادیه توسط خود امام سجاد(علیه السلام) نوشته شده یا شخص دیگری آن را جمع آوری کرده است؟ 

 

 

پاسخ:

صحیفۀ سجادیه از کتاب‌های مشهور و معروف است که دعاهای آن را حضرت سجاد(علیه السلام) انشا کرده و امامان ( علیهم السلام )بعد آن را تأیید کرده‌اند. ما به طور مختصر سند این کتاب را نقل می‌کنیم:

موضوع: 

پرسش: چرا به حضرت ابوالفضل(علیه السلام) باب الحوائج می‌گویند؟

پاسخ: باب به معنای در و حوائج جمع حاجت است. باب الحوائج یعنی در حاجت‌ها؛ یعنی هر كه حاجتی دارد، می‌تواند از این طریق حاجتش را بگیرد.

موضوع: 

پرسش:

آیا حضرت عباس(علیه السلام) همسر و فرزند داشتند؟

 

 

پاسخ:

حضرت عباس(علیه السلام) با لُبابه دختر عُبِیدُالله بن عباس (پسر عموی پدرش) ازدواج کرد و از این ازدواج، دو پسر به نام‌های عُبیدالله و فضل به وجود آمد.(۱)

برخی تاریخ نگاران، دو پسر دیگر برای او به نام‌های محمد و قاسم ذکر کرده‌اند.(۲)

عبیدالله فرزند عباس که کنیه‌اش ابومحمد بود، شخصیتی با کمال، متقی، بخشنده، شجاع و بامروت به حساب می‌آمد که در سن ۵۵ سالگی درگذشت و فرزندان حضرت عباس ( علیه السلام ) نسبشان به او می‌رسد.

 

موضوع: 

پرسش:

چرا سوره فجر را سوره امام حسین(علیه السلام) نامیده‌اند؟

 

 

پاسخ:

معرفی این سوره به عنوان سوره امام حسین ( علیه السلام ) به خاطر این است كه مصداق بارز نفس مطمئنه‌ای است كه در آخرین آیات سوره آمده است. امام صادق(علیه السلام) به اصحاب خود فرمود: سوره فجر را در نمازهای واجب و مستحب خود قرائت كنید كه این سوره به امام حسین  ( علیه السلام ) اختصاص دارد... مقصود از نفس مطمئنه آن حضرت و شیعیان او است.(۱)

 

موضوع: