خورشید

غروب و مغرب، و احکام طبیعی و شرعی هر کدام (حکم نماز در هر کدام از این دو وقت، ستاره غروب، روایت لعن کسی که نماز مغرب را تا آشکار شدن ستاره ها و نماز صبح را تا مخفی شدن ستاره ها به تاخیر اندازد و شفق و فلق) چیست؟

غروب:
غروب زمانی است که گردی خورشید در زمین مسطح، در افق، پایین رفته و پنهان شود. در این موقع، زمان نماز ظهر و عصر پایان می یابد.

موضوع: 

چطور خداوند در آیه 40 سوره یس می فرماید خورشید به ماه نمی رسد و یا شب نمی تواند بر روز پیشی بگیرد؟ مگر خورشید و ماه پشت سر همدیگرند که به همدیگر برسند یا به هم ملحق شوند؟ آیا این آیه مطابق فکر افراد قدیم هست که فکر می کرند خورشید حرکت می کند و زمین تخت هست؟

با این که خورشید بین طبقات آسمان مثل بقیه ستاره ها دیده می شود و حتی می توان گفت بین بقیه ستاره ها گم است، چطور می تواند به گفته قرآن (نوح/15) چراغ فروزنده باشد؟ حتی ماه که از خورشید هم کوچکتر است و بین طبقات آسمان اصلا به چشم نمی آید؟

«وَ جَعَلَ الْقَمَرَ فيهِنَّ نُوراً وَ جَعَلَ الشَّمْسَ سِراجاً»؛ و ماه را در ميان آسمان ها مايه روشنايى، و خورشيد را چراغ فروزانى قرار داده است؟(1)

با توجه به این که به گفته امام علی(ع) تعداد سال های خواب ماندن اصحاب کهف، در قرآن به قمری آمده است، چرا تعداد دفعات تکرار کلمه سال، 365 بار و به تعداد روزهای شمسی آمده است؟

قرآن ماه و خورشید را به عنوان شاخصی برای شناسایی زمان قرار می دهد: «اَلشَّمسُ والقَمَرُ بِحُسبان»(1) هم چنین در آیه دیگری می فرماید، کار هیچ یک کمترین تداخلی با کار دیگری ندارد: «لاَالشَّمسُ یَنـبَغی لَها اَن تُدرِکَ القَمَرَ و لاَ الَّیلُ سابِقُ النَّهارِ وکُلٌّ فی فَلَک یَسبَحون»(2)

بر مبنای آیه 33 سوره ابراهیم خورشید نیز در حال حرکت است. به لحاظ نجومی آیا خورشید نیز در حال حرکت است؟ توضیح دهید منظور از این حرکت چه حرکتی است؟ حرکت خورشید به دور زمین است؟؟؟؟ و یا حرکت خود خورشید به سمت مرکز کهکشان و یا... ؟

قبل از پاسخ توجه به دو نکته لازم است: اول یکی از دلائل اعجاز قرآن، علاوه بر بُعد علمی، نحوه بیان است به گونه ای که با فهم مخاطبانش (در هر عصر و زمانی) مغایر نباشد. دوم

تجری لمستقر لها،‌ شاهد است بر اینکه قرآن بر طبق باور غلط آن روز که زمین را مرکز آسمان پنداشته،‌ حکم به توقف خورشید، هنگام شب کرده است، و این طبق پندار همان روز است که زمین ثابت است و خورشید صبح می آید و غروب در محل خودش مستقر می شود، و این با جاودانگی قرآن نمی سازد.

محل استقرار اینطور که شما معنا کردید، با همان نظریه هیئت بطلمیوسی قدیم نیز جور در نمی آید، زیرا با حرکت خورشید ناسازگار است، محل استقرار طبق معنای حضرتعالی یعنی جائی که خورشید توقف کند مثل پارکینگ!! و پارکینگ با حرکت تناسب ندارد، حتی به دور زمین!!