خورشيد و حركت آن

image: 
 به لحاظ نجومی آیا خورشید نیز در حال حرکت است؟

بر مبنای آیه 33 سوره ابراهیم خورشید نیز در حال حرکت است. به لحاظ نجومی آیا خورشید نیز در حال حرکت است؟ توضیح دهید منظور از این حرکت چه حرکتی است؟ حرکت خورشید به دور زمین است؟؟؟؟ و یا حرکت خود خورشید به سمت مرکز کهکشان و یا...؟

قبل از پاسخ توجه به دو نکته لازم است: اول یکی از دلائل اعجاز قرآن، علاوه بر بُعد علمی، نحوه بیان است به گونه ای که با فهم مخاطبانش (در هر عصر و زمانی) مغایر نباشد. دوم قرآن کریم مدعی دربردارنده همه نکات و زوایای علمی نیست، اما در حدی که بتوان بشر را به نظم پیرامونش متوجه سازد، پرده از برخی شاهکارهی آفرینش برداشته، بلکه بشر را متوجه خالق حکیم نماید. اما پاسخ: قرآن کریم، حرکات متنوع خورشید را به صورت سربسته اما معجزگونه بیان کرده است، مثلا در بر آیه 33 ابراهیم می فرماید: وَ سَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ دائِبَيْنِ وَ سَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ، و خورشيد و ماه را كه پيوسته روانند و در حرکتند را براى شما رام گردانيد و شب و روز را [نيز] مسخر شما ساخت. دأب به معنای مبالغه در سیر(1) همراه جدیت است، به همین دلیل، عرب، به عادت همیشگی دأب می گوید مثل: کدأب آل فرعون(2) جریان مداوم و مستمر در امر مهم را نیز دأب گویند(3) در آیه 38 سوره یس نیز چنین آمده است: وَ الشَّمْسُ تَجْري لِمُسْتَقَرٍّ لَها ذلِكَ تَقْديرُ الْعَزيزِ الْعَليمِ،و خورشيد (نيز براى آنها آيتى است) كه پيوسته بسوى قرارگاهش در حركت است اين تقدير خداوند قادر و داناست. اما آیا قرآن کریم به حرکتهای متنوعی که برای خورشید ثابت گشته اشاره دارد؟ هرگاه سخن از حرکت خورشید می شود ذهنها به حرکت وضعی و انتقالی آن معطوف گشته و برای آن صورتهای گوناگونی بیان می کنند اما از آیه 38 سوره یس حرکت دیگری را نیز می توان دریافت، و آن اینکه: حرکات درونی خورشید، بدین معنا که در خورشید دائما انفجارات هسته ای صورت میگیرد تا انرژی،نور و گرما تولید کند و همین انفجارات باعث زیرو رو شدن مواد مذاب داخل خورشید می شود که گاه تا کیلومترها پرتاب میشود. برخی محققان از تعبیر «تجری» به معنای جریان داشتن و تفاوت ان با تحرک چنین استفاده کرده اند که خورشید نه نتها حرکت می کند،بلکه جریان دارد،یعنی زیر ورو می شود واین نکته ای لطیف و علمی است که قران بدان اشاره کرده است و در عصر جدید کشف شده است. واین خود یک اعجاز علمی قران کریم است تا پندی برای همگان باشد.

ـــــــــــــ

(1) کتاب العین ج 8 ص 85.

(2) سوره آل عمران آیه 11.

(3)التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ج 3 ص 169.

برای مشاهده مطلب در تاپیک اصلی کلیک فرمائید