تاریخ اسلام

توجیه خلفا برای دفن شبانه حضرت صدیقه(سلام الله علیها) در برابر مردم چه بود؟ مطلبی که در مورد تلاش عمر برای نبش قبر حضرت زهرا(سلام الله علیها) گفته می شود نمی تواند درست باشد، چون قطعاً عمر می دانست نبش قبر حرام است، پس قصد او رسیدن به ثواب نماز بر جنازه آن حضرت و یا ابراز ارادت خود به خاندان پیامبر(صلی الله علیه و آله) و ثبت در تاریخ بوده است؟

موضوع: 

آیا بنا بر منابع تاریخ اسلام، زردشت پیامبر بود؟

موضوع: 

با توجه به رسمی که در زمان ائمه اطهار (علیهم السلام) بوده و حتما برای نوزدان دایه می گرفتند، دایه های چهارده معصوم(علیهم السلام) چه نام دارند؟

موضوع: