عقاید

عقاید ، خداشناسی

قیامت؛ زنان مؤمن و زنان فاسد

موضوع: 

زنان مشهور و بازیگران خارجی که با رقص و به نمایش گذاردن بدنشان هزاران مرد را به انحراف می کشانند آیا حکم جهنم رفتن آنها ابدی است؟ کسی که برای چنین مراسم یا فیلم هایی هزینه کرده و زمینه را برای رفتارهای این زنان مهیا می کند چطور؟
این زنان در دنیا غرق در شادی و خنده بوده وشهرتشان موجب میشود همه به ایشان احترام بگذارند، از آن طرف در انجمن های خیریه هم شرکت کرده و کمک می کنند، و وقتی که می میرند همه براشون دعای خیر می کنند، خب این باعث میشه کفه خوبی هاشون بیشتر بشود و راحت بیایند به بهشت، و ما هم که با حجاب و سختی رفتیم بهشت باید این فاسدها رو در بهشت تحمل کنیم.

بی نیازی خداوند و حاملان عرش

موضوع: 

منظور از موجوداتی که نگهدارنده عرش خداوند هستند چیست و با توجه به بی نیازی مطلق خداوند، چرا خداوند به چنین موجوداتی نیاز دارد؟

مطلب بالا در بردارنده چندین پرسش است:
الف. منظور از عرش چیست؟
ب. نگهدارنده های عرش چه کسانی هستند؟
ج. مراد از نگهداری عرش
د. آیا خداوند نیاز به این موجودات دارد؟

بدین منظور به تک تک این پرسشها پاسخ داده می شود.

قرآن و حجاب

موضوع: 

قرآن چه اشاره ای به حجاب کرده و این واجب الهی جزء کدامیک از فروع دین است؟

قرآن با تعابیر مختلف حجاب را برای مسلمین مطرح کرده است؛ گاهی طهارت قلب را و زمانی شناخته نشدن زنان مسلمان را به عنوان دلیل و حکمت این کار معرفی کرده است که در ادامه به سه آیه مشهور در این زمینه اشاره می شود:

علم لدنی

موضوع: 

خداوند به حضرت خضر(علیه السلام) علم لدنی داد که علمی بدون واسطه بوده، و از علم انبیاء اولوالعزم هم ظاهرا بالاتر بود. آیا علم لدنی هم قابل اشتراک است؟

در سوال شما چند مسئله وجود دارد که باید در نکات متعددی به آنها پاسخ داد:

ادیان غیر آسمانی

موضوع: 

در ادیان غیر آسمانی که منشا غیر الهی داشته به آنها ادیان بشری گفته میشود نیز گزاره های اخلاقی بسیاری وجود داشته، و برخی مفاهیمشان به ادیان الهی نزدیک است. آیا واقعا منشأ این ادیان خدا نیست؟ اگر این طور باشد ممکن است کسی بگوید از کجا معلوم ادیان اسلام مسیحیت یهودیت هم بشری نباشند؟

برای پاسخ به این سوال باید به دو نکته توجه بفرمایید:

بدعت در نماز تراویح

موضوع: 

چه تفاوتی بین اقامه نماز قضا در شبهای قدر در مساجد شیعیان با اقامه نماز تراویح در مساجد اهل سنت است؟

تفاوت نماز «قضا» با نماز «تراویح» در آن است که یکی (نماز قضا) واجب و فرض بوده که اقامه ی آن به جماعت مستحب است و دیگری (تراویح) نمازی مستحب بوده که دلیل شرعی ای بر جواز اقامه ی آن به جماعت وجود نداشته؛ بلکه چنین امری از بدعتهای خلیفه دوم است؛ بنابراین صرف تشابه ظاهری دو عمل به منزله ی یکسانی آن دو در حکمشان نخواهد بود.