عقاید

عقاید ، خداشناسی

بی نیازی خداوند و حاملان عرش

موضوع: 

منظور از موجوداتی که نگهدارنده عرش خداوند هستند چیست و با توجه به بی نیازی مطلق خداوند، چرا خداوند به چنین موجوداتی نیاز دارد؟

مطلب بالا در بردارنده چندین پرسش است:
الف. منظور از عرش چیست؟
ب. نگهدارنده های عرش چه کسانی هستند؟
ج. مراد از نگهداری عرش
د. آیا خداوند نیاز به این موجودات دارد؟

بدین منظور به تک تک این پرسشها پاسخ داده می شود.

قرآن و حجاب

موضوع: 

قرآن چه اشاره ای به حجاب کرده و این واجب الهی جزء کدامیک از فروع دین است؟

قرآن با تعابیر مختلف حجاب را برای مسلمین مطرح کرده است؛ گاهی طهارت قلب را و زمانی شناخته نشدن زنان مسلمان را به عنوان دلیل و حکمت این کار معرفی کرده است که در ادامه به سه آیه مشهور در این زمینه اشاره می شود:

علم لدنی

موضوع: 

خداوند به حضرت خضر(علیه السلام) علم لدنی داد که علمی بدون واسطه بوده، و از علم انبیاء اولوالعزم هم ظاهرا بالاتر بود. آیا علم لدنی هم قابل اشتراک است؟

در سوال شما چند مسئله وجود دارد که باید در نکات متعددی به آنها پاسخ داد:

ادیان غیر آسمانی

موضوع: 

در ادیان غیر آسمانی که منشا غیر الهی داشته به آنها ادیان بشری گفته میشود نیز گزاره های اخلاقی بسیاری وجود داشته، و برخی مفاهیمشان به ادیان الهی نزدیک است. آیا واقعا منشأ این ادیان خدا نیست؟ اگر این طور باشد ممکن است کسی بگوید از کجا معلوم ادیان اسلام مسیحیت یهودیت هم بشری نباشند؟

برای پاسخ به این سوال باید به دو نکته توجه بفرمایید:

بدعت در نماز تراویح

موضوع: 

چه تفاوتی بین اقامه نماز قضا در شبهای قدر در مساجد شیعیان با اقامه نماز تراویح در مساجد اهل سنت است؟

تفاوت نماز «قضا» با نماز «تراویح» در آن است که یکی (نماز قضا) واجب و فرض بوده که اقامه ی آن به جماعت مستحب است و دیگری (تراویح) نمازی مستحب بوده که دلیل شرعی ای بر جواز اقامه ی آن به جماعت وجود نداشته؛ بلکه چنین امری از بدعتهای خلیفه دوم است؛ بنابراین صرف تشابه ظاهری دو عمل به منزله ی یکسانی آن دو در حکمشان نخواهد بود.

مسأله زمان و فرشته وحی

موضوع: 

اگر مجردات موجوداتی خارج از چارچوب زمان هستند، چگونه میتوان وحی فرشته وحی بر پیامبران حاضر در زمانی خاص را توجیه کرد؟

اینکه مجردات خارج از محدودیت های موجودات مادی هستند، بدین دلیل است که این خصوصیات، خصوصیات و لوازم وجودی موجودات مادی است.
بنابراین، چنین خصوصیاتی را در موجوداتی که مادی نیستند، نمی توان یافت.