تورات

معنای «عهد عتیق» چیست و شامل چه دوره هایی می شود؟ چه اعتقاداتی داشتند و آیا هنوز هم وجود دارد؟

«عهد عتیق» همان کتاب آسمانی یهود است که از سوی مسیحیان به «عهد عتیق» نامیده می­ شود و بخشی از کتاب مقدس مسیحیان است.

موضوع: 

یک سری شباهت هایی بین داستان طوفان نوح با اساطیر سومری و بابلی وجود دارد، بطوری که منتقدان کتب آسمانی را بر آن داشته که بگویند روایت طوفان نوح در تورات و قرآن، از این اساطیر الهام گرفته شده است.
دلیل این شباهت بین داستان طوفان نوح در تورات با اساطیر سومری اکدی بابلی چیست و چگونه می توان گفت ادعای منتقدان درست نیست؟

موضوع: 

با توجه به اینکه در تورات اشاره چندانی به معاد نشده است، آیا می توان گفت این اعتقاد از مسیحیت به یهودیت سرایت کرده است؟

موضوع: 

آیا تورات و انجیل هم مانند قرآن به دو صورت دفعی و تدریجی نازل شده اند؟

آیه 49 سوره قصص، از مشرکین می خواهد کتابی بیاورند که مانند قرآن و یا تورات باشد، و این نشان می دهد این دو را مشابه و مثل می داند. اگر قرآن مثل تورات است می توان نتیجه منطقی گرفت که تورات نیز مثل قرآن است، پس دیگر لازم نیست کافران، کتابی مثل قرآن بیاورند. قرآن با این تناقض مشخص، خودش حرف خودش (همانند آوری) را رد می کند و ادعای خودش را باطل می کند. و جالب است که توراتی که محمد(ص) به دست داشته است همان توراتی است که امروز وجود دارد و این کتاب کاملا نوشته بشر است.

در این زمینه چند نکته ذکر می شود:

خداوند متعال وعده فرموده است كه از تحريف قرآن جلوگيري نمايد؛ چرا از تحريف تورات و انجيل جلوگيري ننموده است؟

البته این سخن به این معنا نیست که اراده الهی به تغییر این کتب آسمانی تعلّق گرفته، بلکه بدین معنا است که انسان ها با اختیار خود می توانند باعث تحریف کتب آسمانی شوند و خداوند مانع این کار نمی شود، اراده خداوند گزاف نیست، بلکه اراده او طبق مصلحت و حکمت جریان می یابد. در مورد عدم تعلّق اراده الهی بر جلوگیری از تحریف کتاب های آسمانی گذشته به این نکات می توان اشاره نمود: