اخلاق

یک خانواده در آخر الزمان می تواند تحت تاثیر چه عواملی فاسد شود؟

آخرالزمان معانی نسبی و متعددی دارد که یکی از آن ها دوره پیشا ظهور است که به عنوان بدترین دوران ها معرفی شده است.

موضوع: 

لطفا در مورد حق النفس توضیحاتی بفرمایید.

در آموزه های دینی از سه حق که «حق الله»، «حق الناس» و «حق النفس» باشد، نام برده شده است. ما نسبت به خالق يك مسئوليتی داريم و نسبت به مردم يك مسئوليتی، همچنين نسبت به خود نيز مسئوليت داريم.

موضوع: 

عرفان اهل بیتی چیست و چه شاخصه هایی دارد؟

موضوع: 
لطفا در مورد نقش ستاریت خدا در زندگی اجتماعی انسان ها توضیح بفرمایید؟ و نیز در مورد رابطه حلم و ستاریت هم توضیح بفرمایید.
 
موضوع: 

می دانیم که هر علمی برای خود اصطلاحی دارد. می خواستم بدانم که ولایت در اصطلاح عرفا به چه معنا می باشد؟

موضوع: 

در مورد موعظه و جایگاه آن در تعالیم اسلامی توضیح بفرمایید.

موضوع: 

چه موانعی در مسیر سلوک الی الله وجود دارد؟

موانع سیر و سلوک الی الله شامل دو دسته موانع ابتدائی و استدامه ای می شود. موانع ابتدائی باعث می شود فرد نتواند در مسیر سلوک پا گذارد و وارد آن شود. اما موانع استدامه ای، سالک را از ادامه مسیر باز می دارد.

موضوع: 

آیا کسانی که از خارج از مسیر اسلام و با ریاضت و سختی روح خویش را تقویت می کنند و کارهای خارق العاده انجام می دهند مورد تایید هستند؟ و فرق اینان با عارفان در چیست؟

ریاضت، مفهومی است که در ادبیات آیات و روایات نیز شواهدی برای آن وجود دارد و در سیره عرفا و علمای راستین نیز وجود دارد. اما ریاضتی مورد تایید دین است که در چارچوب قوانین شرع و قواعد عقل باشد. بنابراین ریاضت فردی که از جاده اسلام خارج شده نه در هدف و نه در روش مورد تایید نیست. میان عارف و مرتاض تفاوت های زیادی وجود دارد که به مهم ترین آنها اشاره می کنیم:

موضوع: 

عرفان چیست؟ و عارف واقعی کیست؟ آیا هر کسی می تواند عارف شود؟

موضوع: 

در مباحث عرفان عملی، از سفر سالک سخن به میان می آید، لطفا مراد از این سفر را توضیح بفرمایید.

موضوع: