اجماع

چگونه ائمه ضمن هدایت از اجماع (یکی از منابع چهارگانه فقه) استفاده می کردند؟ در زمان غیبت امام عصر (عجل الله تعالی فرجه) اجماع چه جایگاهی دارد و آیا باز نیازی به اجماع هست؟

موضوع: 

چگونه ائمه ضمن هدایت از اجماع (یکی از منابع چهارگانه فقه) استفاده می کردند؟ در زمان غیبت امام عصر (عجل الله تعالی فرجه) اجماع چه جایگاهی دارد و آیا باز نیازی به اجماع هست؟

موضوع: 

چه اشکالاتی بر اجماعی که برای انتخاب جانشین پیامبر تشکیل شد، وارد است؟

اشکالاتی بر اجماع مورد نظر وارد است که مختصرا به آن ها اشاره می کنیم: 1) اجماعی در خلافت ابوبکر شکل نگرفته است. بررسى تاريخ اسلام بهترين گواه است كه خلافت ابوبكر، نتيجه مشاركت مردم در انتخاب او براى حكومت و رهبرى نبوده، و در این امر نه اجماع صحابه در کار بوده است و نه اجماع اهل حل و عقد؛ و چگونه چنین اجماعی در کار بوده که بنی هاشم به رهبری امام علی (علیه السلام) با چنین امری مخالفت نمودند و با ابوبکر بیعت ننمودند. لذا بسیاری از علمای عامه، خود معترف به عدم تحقق چنین اجماعی شده اند.

موضوع: