سرانجام سامری

image: 
آیا خداوند به علت بخشندگی سامری با اینکه مردم را به گوساله پرستی کشاند از مجازاتش صرف نظر کرد؟ عاقبت او چه شد؟

آیا خداوند به علت بخشندگی سامری با اینکه مردم را به گوساله پرستی کشاند از مجازاتش صرف نظر کرد؟ عاقبت او چه شد؟

در مورد "سامری" امام صادق (علیه السلام) فرمود: «وی به علت گمراه نمودن مردم و رواج گوساله پرستی بین بنی اسرائیل محکوم به قتل شد اما خداوند به جهت سخاوتش از او گذشت و الا قرار بود حضرت موسی (علیه السلام) او را به سزای عمل خود برساند.»(1)

در قرآن برای او چنین آمده است: «قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ ۖ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ ۖ وَانْظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا»؛ موسی گفت: از میان ما برو که تو در زندگانی دنیا (به مرضی معذب خواهی شد که همه از تو متنفر شوند و) دایم گویی کسی مرا نزدیک نشود، و (در آخرت) هم وعده ‌گاهی (در دوزخ) داری که با تو تخلف نخواهد شد، و اکنون این خدایت را که بر پرستش و خدمتش ایستادی بنگر که آن را در آتش می ‌سوزانیم و خاکسترش را به آب دریا می ‌دهیم.(2)

در مورد مجازات دنیایی او دو قول وجود دارد: برخی بر این باورند که "سامری" از میان "بنی اسرائیل" طرد شد و کسی با او ارتباطی نداشت و او هم حق ارتباط با کسی را نداشت.(3)
در برخی نقل ها آمده است که به علت نفرین حضرت موسی(علیه السلام) وی بر اثر بیماری ناشناخته و مرموزی از دیگران فاصله گرفت و ارتباطی با دیگران نداشت.(4)

پی نوشت ها:
1. طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ناصر خسرو، 1372ش، تهران، ج 7، ص 47
2. طه/ 97
3. فضل الله، سید محمد حسین، تفسیر من وحی القرآن، بیروت،‌ دارالملاک للطباعة و النشر، 1419ق، بیروت، ج 15، ص 152
4. مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، دارالکتب الإسلامیة، 1374ش، تهران، ج 13، ص 287

برای مشاهده مطلب در تاپیک اصلی کلیک فرمایید

 

 

موضوع: