عقائد

جوان، آموختن نیازهای دنیوی و اخروی

چه مواردی لازم است که هر جوان مومنی در مورد نیازهای دنیوی و اخرویش بیاموزد؟ مراحلی که او را از نوجوانی به جوان کامل می رساند و شناختی که باید داشته...

امام صادق(ع) و شاگردان غیر شیعی

مگر نباید در برابر مخالفین تقیه کرد و نیز علوم و معارف را از ایشان پنهان داشت تا محتاج گردند و معترف!؟ پس چرا امام صادق(علیه السلام) شاگردان غیر شیعی...

نقص علم تجربه در اثبات توحید و معاد

من با نظریه آخر استیون هاوکینگ بی خدا شدم و به نظرم ایشان اصلا جهنم نمی روند چون اعتقاد کورکورانه به درد نمی خورد و ایشان با تحقیق، دلیلی بر وجود خدا...

اهلبیت(ع) و نام «امام»

در حدیث معروف ثقلین به جانشینان بعد از پیامبر که امامان معصوم باشند کلمه عترت و اهل بیت اطلاق شده ولی کلمه امام اطلاق نشده؛ می خواستم بدانم طبق کدام...

خداوند، شرک و بخشش

خدا در قرآن فرموده هرگز شرک را نمی بخشد اما گناهان پایین تر از آن را برای هر کسی که بخواهد می بخشد. در حالی که از بعضی می گویند هر گناه و نافرمانی به...

گوساله پرستی و کشتار یکدیگر

در مورد مجازات بنی اسرائیلی ها که گوساله پرستی اختیار کرده بودند خداوند دستور می دهد که همدیگر را به قتل برسانند. این نحوه مجازات عجیب بنظر می رسد؛...

بطلان ادعای احمدالحسن

دلیل ابطال ادعای احمد الحسن در خصوص نیابت امام زمان(عج) چیست؟ این مسئله یک مسئله گسترده ای است و هر کدام از ادعاها و ادله شان نقد مستقلی می طلبد،...

کعبه، مکان امن

قرآن کریم در آیه 96 آل عمران در وصف اولین خانه ای که برای پرستش خدا تعیین شد تعبیر «بکّه» را به کار می برد، و هر کسی وارد آن شود را در امان میداند: «...