عقائد

نقص علم تجربه در اثبات توحید و معاد

من با نظریه آخر استیون هاوکینگ بی خدا شدم و به نظرم ایشان اصلا جهنم نمی روند چون اعتقاد کورکورانه به درد نمی خورد و ایشان با تحقیق، دلیلی بر وجود خدا...

اهلبیت(ع) و نام «امام»

در حدیث معروف ثقلین به جانشینان بعد از پیامبر که امامان معصوم باشند کلمه عترت و اهل بیت اطلاق شده ولی کلمه امام اطلاق نشده؛ می خواستم بدانم طبق کدام...

خداوند، شرک و بخشش

خدا در قرآن فرموده هرگز شرک را نمی بخشد اما گناهان پایین تر از آن را برای هر کسی که بخواهد می بخشد. در حالی که از بعضی می گویند هر گناه و نافرمانی به...

گوساله پرستی و کشتار یکدیگر

در مورد مجازات بنی اسرائیلی ها که گوساله پرستی اختیار کرده بودند خداوند دستور می دهد که همدیگر را به قتل برسانند. این نحوه مجازات عجیب بنظر می رسد؛...

بطلان ادعای احمدالحسن

دلیل ابطال ادعای احمد الحسن در خصوص نیابت امام زمان(عج) چیست؟ این مسئله یک مسئله گسترده ای است و هر کدام از ادعاها و ادله شان نقد مستقلی می طلبد،...

کعبه، مکان امن

قرآن کریم در آیه 96 آل عمران در وصف اولین خانه ای که برای پرستش خدا تعیین شد تعبیر «بکّه» را به کار می برد، و هر کسی وارد آن شود را در امان میداند: «...

حدود حجاب

حدود حجاب از نظر قرآن چقدر است؟ آیا فلسفه ی این حجاب، فقط جلوگیری از تحریک جنس مخالف است؟ یا اینکه دلایل دیگری هم دارد؟ آیا این حکم متعلق به شرایط آن...

امّی بودن پیامبر(ص)

امی بودن پیامبر(صلی الله علیه و آله) به معنی این است که سواد خواندن یا نوشتن نداشتند یا میتوانستند بخوانند اما به اذن الهی و بنابر دلایلی نمیخوانند و...