عقائد

تكبر الهي

منظور از متکبر بودن خدا چیست؟ واژه تکبر برای خداوند یک بار در قرآن استعمال شده است: هُوَ اللَّهُ الَّذي لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ...

علم لدني

آیا اولیایی که علم لدنی داشته اند از علمشان در حکومت داری هم استفاده می نمودند؟ یعنی می توان علم لدنی را یکی از ابزار اعمال قدرت در اولیاء الهی دانست...

وجود شر

در مورد وجود شر و موجود شرور در محضر اراده حق توضیح دهید خداوند سرمنشأ همه موجودات، تمام موجودات بهره وجودی خود را از او گرفتندو اگر در موردی شرّی...

روح در قيامت

آیا در قیامت، همین جسم خاکی دنیائی ما حامل روح ماست؟ اگر اینگونه است پس چگونه آخرت را عالم بالاتر از دنیا می نامیم که نیازمند آثار و لوازم خاص خود...

تعدد شب قدر

آيا شب قدر متعدد است ؟ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فىِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ * وَ مَا أَدْرَئكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ * لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَير مِّنْ أَلْفِ...

ماه رمضان

چرا به ماه رمضان، «رمضان» گفته شده؟ برای پاسخ این پرسش باید دید واژه رمضان از لحاظ لغوی و اصطلاحی به چه معنی است. واژه رمضان از ماده «رَمَض»است و «...

واجب شدن روزه

روزه از چه زمانی بر مسلمانان واجب شد؟ و آیا روزه در امت های پیشین بوده نظر به این كه به خاطر مصالحی، قوانین و احکام اسلام به تدریج نازل شده است، حکم...

شب قدر و جبر

من در بحث سرنوشت و جبر و اختیار تحقیق کردم و به نتیجه هایی هم رسیدم.ولی وقتی گفته مي شود شب قدر پرونده افراد دست امام زمان (عج) مي رسد و تا یک سال...