عقائد

صلوات خاصه

 چرا در صلوات خاصه(الهم صل علی فاطمه وابیها وبعلها و بنیها) امها از قلم افتاده است ؟ جناب ام المومنین بانوی بافضیلت وفداکارواول بانویی که برسول...

قاعده علیت و گزاره های بدیهی

چگونه می توان علیت را پذیرفت ؟ چرا هر معلولی علت دارد ؟ در مورد این سوال که دلیل اینکه هر ممکن الوجودی علت می خواهد چیست ، باید عرض شود که برای پاسخ...

افکار و عقائد شیعه

 افکار و عقائد شیعه منطبق بر کدام آیات قران می باشد؟ سوالی که از سوی شما مطرح شده است ، جنبه های مختلفی دارد و اگر بخواهیم به طور دقیق به این...

حکمت الهی دروقایع زندگی

گر اتفاقی غیرازآنجه پیش بینی کرده ایم برایمان بیفتد وهرجه فکرکنیم نتوانیم بفهمیم مشکل کجا بوده وایراذ ازکجا بوده،آیا میتوان عامل را حکمت اللهی دانست...

جاذبه و دافعه ی ائمه

چرا پیامبر و امام باید جاذبه و دافعه داشته باشند؟ یکی از خصوصیات انبیاء و اوصیای الهی قدرت جاذبه آن ها بوده است . در حقيقت علت اساسى جذب و دفع را...

روزه و آثار آن

به نظرم روزه داری خصوصا در فصل تابستان، یک عمل مضر برای انسان است .... آیا واقعا بدون روزه گرفتن نمی شود روح را تعالی بخشید؟ روزه داری نتیجه کنار...

جنس خدا

جنس خدا چیست؟ خداوند جنس ندارد، زیرا خداوند اساسا مادی نیست. جنس داشتن، فرع بر مادی بودن است و با توجه به این که خداوند مادی نیست، پس جنس هم ندارد....

شرط بندی

در اسلام آمده است که شرط بندی اشکال دارد. بعد آمده است شرط بندی در سوارکاری اشکال ندارد. آیا این تناقض حاکی از آن نیست که اسلام دین کاملی نیست!؟...