علوم قرآن و حدیث

قرانی ، علوم قران، حدیث

نظر قرآن در خصوص دوستی و همنشینی چیست؟ و برای جذب دوست خوب چه شرایطی باید در نظر گرفته شود؟

دوستی، مصاحبت و همنشینی در خصوص مخلوق و آفریده ای که موجودی اجتماعی است، جدای از غیر قابل اجتناب بودن، دارای فاکتور تاثیرگذاری و تاثیر پذیری نیز هست؛ مضاف بر اینکه حیطه تاثیر گذاری و تاثیر پذیری در این خصوص، بسیار وسیع است و از معتقدات گرفته تا روابط اخلاقی و اجتماعی و ظواهر، همه را در بر می گیرد.
لذا در قرآن کریم از دوستی با عده ای نهی شده است و در مقابل به دوستی با عده ای دیگر توصیه شده است.

لطفا کمک کنید یک تقویم برای علاقمندان و آن هایی که نشاط قرآنی دارند تهیه کنیم که مثل برنامه کلاسی ایام هفته، علاقمندان در هر وقت نشاط پیدا شد تلاوت کنند.

دلیل خداوند برای پذیرش قربانی هابیل نسبت به قابیل چه بود؟ در روایات آمده که دلیل اصلی قتل هابیل، نپذیرفتن قربانی قابیل بوده است.

در سوره فرقان، سخن در باره تبدیل بدی ها به خوبی ها است. این تبدیل در باره خداوند عکس نیست، زیرا خداوند در هیچ ‌شرایطی خوبی ها را به بدی تبدیل کند.
اما مثالی بزنید که چگونه بدی به خوبی تبدیل می شود؟

آیا می توان گفت طبق آیه 179 سوره اعراف، خداوند از قبل خبر داده که بیشتر انسان ها و جنیان اهل جهنم هستند؟

منظور امام‌ علی (علیه السلام) از دانش و‌ عقل در حدیث چیست؟ «هر که دانشش بیشتر از عقلش باشد، آن دانش وبال گردنش می شود.» (میزان الحکمه ج ۸ ص۱۱۱)

در روایات اسلامی نحوه خوابیدن، تعریف شده که رو به قبله و کف دست راست زیر سر قرار گیرد.
قطعا کسانی هستند که با دیدن اصحاب کهف، ایمان می آورند و در قرآن، آیه ۱۷ سوره کهف، نحوه خوابیدن و تکان خوردن آن ها برای عدم پوسیدگی و... فرموده شده.
لطفا نحوه خوابیدن اصحاب کهف چگونه است که وقتی خورشید طلوع می کند، موقعیت غار را قصد معارفه دارد یا موقعیت اصحاب کهف را؟!

 

چرا وقتی لوط و خاندانش از شهر بیرون رفتند خداوند به آنها دستور می دهد که موقع عذاب قوم لوط، نباید به پشت سرشان نگاه کنند؟ آیا خیانت همسر لوط نگاه به پشت سر خود بود؟

چرا در آیه ۸۵ سوره اسراء علم روزی شده، قلیل معرفی شد؟ «وَ ما أُوتیتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلیلاً»؛ آنچه از علم به شما روزى شده بسیار اندک است.

معنی «جزاکم الله خیرا» چیست؟