نسخ

به نظر من آیات ناسخ، جزء کلام خدا نیستند زیرا معنا ندارد حکمی که قرار است سالیان متمادی بماند، مهلتش تا آمدن حکم بعدی باشد! این ها با تحریف، وارد قرآن شده اند مثل تورات و انجیل که تحریف شدند، و الا قرآن صدر اسلام، کمتر از این قرآن فعلی بوده است.

کلام خدا در درستی و عدالت کامل است، هیچ کسی نیست که بتواند کلام خدا را عوض کند(مانند: انعام/34 و 115؛ یونس/64)، اما به چه دليل بعدا تصمیم می گیرد که بعضی از آیات را با آیات "بهتر" عوض کند(مانند: بقره/106؛ نحل/101)؟

چگونه ممكن است حكمي از احكام الهي نسخ شود (علت نسخ)؟

موضوع: 

ایات نسخ شده قران کدام ها هستند؟ آیات ناسخشان را هم بیان کنید آن ایاتی که نسخ تلاوت شدند هم بیاورید. کدام ایات و احکام ناسخشان در خود قران هست؟ کدام ناسخش در قرآن نیست؟( مثل سنگسار) ارتباطی بین متشابهات قرآن و ناسخ و منسوخ هست؟ پیوستگی قران با وجود تناقض ناسخ و منسوخ و متشابهات حل شدنی است؟؟ یا باید با چیزی خارج قران جوابشان داده بشود مثل سنت پیامبر در این صورت قران کامل نیست و پیوستگی درونی ندارد پس تدبر در قران به ما نشان میدهد که در قران پیوستگی نیست و تناقض و ناسخ و منسوخ هست و ادعای قران که میگويد در قران اختلاف نیست، غلط از اب در می ايد.