قرآن عربی

من اصلا نميفهمم كه چرا بايد قرآن به عربي خوانده شود ?بله خدا فرموده است كه قرآن را به عربي فرستاديم تا در آن بيانديشيد اما آيا اگر قرآن را فارسي بخوانيم نمي توانيم در آن بيانديشيم ؟

با سلام و عرض ادب. عرض كنم كه خواندن قرآن به زبان فارسي هم به اين معنا كه انسان ترجمه آن را بخواند نه تنها اشكال ندارد بلكه چه بسا در مواردي نيز ترجيح دارد.اينكه انسان معناي آيات قرآن را بخوبي درك كند تا بتواند هر چه بهتر و بيشتر از آن براي بهتر زيستن بهره گيرد بسيار شايسته و ارزشمند است.

هدف از نزول قرآن به زبان عربی چیست؟ مگر پیامبر (ص) فقط برای قوم عرب است ؟

نزول قرآن به زبان عربي، با توجه به مخاطبان نخستين و شخص پيامبر كه عرب زبانند، جرياني طبيعي است. و هر سخنوري مطالب خويش را با زبان مخاطبان خود بيان مي‏كند. خداوند متعال نيز در ارسال پيامبران و ابلاغ پيام‏هاي خويش همين روش را به كار گرفته است.

چرا قرآن به زبان عربی نازل شده است؟