چرا قرآن به زبان عربي نازل شد ؟

image: 
هدف از نزول قرآن به زبان عربی چیست؟ مگر پیامبر (ص) فقط برای قوم عرب است ؟

هدف از نزول قرآن به زبان عربی چیست؟ مگر پیامبر (ص) فقط برای قوم عرب است ؟
نزول قرآن به زبان عربي، با توجه به مخاطبان نخستين و شخص پيامبر كه عرب زبانند، جرياني طبيعي است. و هر سخنوري مطالب خويش را با زبان مخاطبان خود بيان مي‏كند. خداوند متعال نيز در ارسال پيامبران و ابلاغ پيام‏هاي خويش همين روش را به كار گرفته است. آنچه قرآن را آيين جهان شمول ساخته، «زبان فطري» آن است كه در گويش «زبان عربي» رسا و گويا جلوه‏گر شده است. زباني كه الفاظش براي نمايش معاني گسترده و پردامنه ظرفيت دارد. ازاين‏رو، آشنايي با زبان عربي و تلاوت قرآن به زبان عربي، در نيل به مراتب و مراحل بالاتر اين كتاب بي‏ نظير است. پرسش: عربي بودن آيا با جهان شمولي بودن قرآن و اسلام منافاتي ندارد؟ پاسخ: نه خیر ندارد زيرا اولا : بهرحال قرآن بايد به زبانى قابل فهم براى انسان نازل مى شد حال هر زبانی که باشد. ثـانـيـا: زبـان ابـزار مـفاهمه و ابزار مقاصد و اهداف است و فرقى نمى كند كه مفاهمه با چه زبانى و علائمى صورت گيرد . البته زبانى كه قابليت انعطاف و كارآيى بيشترى دارد , مثل زبان عربى , مناسب تر و بهتر است . خصوصا با توجه به آغاز دعوت از شبه جزيره عربستان كه مردمان عرب زبان دارد . ثالثا: ادله عقلى و تاريخى بى شمارى گواهى جهان شمول بودن دعوت اسلام است . رابعا: غير مسلمانان بسيارى مانند سلمان فارسى , بلال حبشى , صهيب رومى به اسلام گرويدند پيامبر (ص ) به سران مصر ,يونان , حبشه و روم نامه نوشتند و آنان را به اسلام دعوت فرمودند . خامسا: دعوت اسلام يك دعوت تدريجى و داراى مراحل و مراتب بود . پرسش: زبان عربي در قرآن عرضي است يانه ؟ پاسخ: زبان قرآن - كه در قالب عربي فصيح و مبين مي باشد - براي دين اسلام در مقابل اديان ديگر همچون عرضي است كه اين دين را از اديان ديگر متمايز و مشخص مي سازد. اما زبان قرآن نسبت به خود دين اسلام امري ذاتي تلقي مي شود; يعني , از آنجا كه خداوند متعال قرآن را با اين الفاظ و زبان از مقام ام الكتابي تنزيل كرده است و حقيقت وحي را به اين لباس متلبس نموده است و با معبر قراردادن نفس رسول مكرم اسلام (ص ) امر تكويني را با امر اعتباري پيوند داده است و از اين رو خود اين الفاظ بعدي از ابعاد اعجاز قرآن به شمار مي رود, اين زبان ذاتي و جزئ لازم و لاينفك دين اسلام به شمار مي رود و همچون عرض , خارج از ذات آن نمي باشد. بر همين اساس است كه تلاوت قرآن بايد به زبان عربي باشد و بايد آداب قرائت به اين زبان رعايت گردد. زبان عربي همچون مدخل ورودي است براي نيل به مراتب و مراحل بالاتر اين كتاب بي نظير. پرسش: تئوري غزالي در باب مجازي بودن زبان بر چه اصولي هست؟ پاسخ: به نظر وي زباني كه حقايق آن سو را بازگو مي نمايد, زباني حقيقي است ولي زباني كه به اين سو نظر دارد, زباني است مجازي . از ديدگاه وي چون عالم متافيزيك وجود حقيقي دارد, موجودات آن نيز وجود حقيقي خواهند داشت و بر اين اساس زباني كه حكايت گر آن عالم و موجودات آن باشد, حقيقي خواهد بود.اما عالم مادي وجود حقيقي ندارد بلكه تبعي و مجازي است.

برای مشاهده مطلب در تاپیک اصلی کلیک فرمائید