عهد جدید

معنای «عهد عتیق» چیست و شامل چه دوره هایی می شود؟ چه اعتقاداتی داشتند و آیا هنوز هم وجود دارد؟

«عهد عتیق» همان کتاب آسمانی یهود است که از سوی مسیحیان به «عهد عتیق» نامیده می­ شود و بخشی از کتاب مقدس مسیحیان است.

موضوع: 

ناتان چگونه پیامبری بود و چه نسبتی با حضرت داوود (علیه السلام) داشت؟

موضوع: