ازدواج پیامبر

 

آیا پیامبر (صلی الله علیه و آله) مجبور بود با "زینب بنت جحش" ازدواج نماید؟ مقصر جدایی "زینب" و "زید" که بود؟ آیا "زید" همسران دیگری اختیار کرد؟

موضوع: 

با توجه به شخصیت و سن کم عاشیه و اختلاف سنی زیاد، چرا پیامبر (صلی الله علیه وآله)با وی ازدواج کردند؟ آیا ابوبکر به دلیل اینکه با پیامبر(صلی الله علیه وآله) صیغه اخوت خوانده بود با این ازدواج مخالفت کرد؟

موضوع: 

چرا پیامبر (صلی الله علیه وآله) با عایشه که زیر ده سال(8یا6) داشت ازدواج کرد؟ اگر می گوئید سنش بالاتر بوده چرا در تاریخ کم سن عنوان شده است؟

موضوع: 

فلسفه ازدواج های متعدد پیامبر(ص)

درمورد تعدد زوجات پیامبر (ص) و شبهاتی که در این زمینه شخصیت نبی مکرم (ص)مطرح می شود باید جستجویی در پیشینه و جوانی آن حضرت(ص) و نیز درپیشنهاداتی که در طول مدت تبلیغ در دوره مکی بدیشان شد تاملی نمود .

موضوع: 

سوال من در مورد ازدواج پیامبر(ص) در سن 54 سالگی با یک دختر 7 یا به قولی 9 ساله است. هر چند ممکن است گفته شود اینگونه ازدواجها در زمان جاهلیت باب بوده است ( نمیدانم ایا مورد های مشابه هم در تاریخ اسلام هست یا نه) ولی پیامبر اسلام (ص)از تهمت جاهل بودن مبرا هستند و خود ایشان میبایست در برابر این سنت غلط به مانند سایر سنتهای غلط که پیامبر با ان مبارزه فرمودند مبارزه کنند نه اینکه خود به ان مبادرت نمایند.

موضوع: