ازدواج با محارم

ازدواج با محارم از نظر بهداشتي و اخلاقي چه ضررهايي دارد؟ تأثيرات اين حدود و قوانين در سلامت فرد، خانواده و اجتماع چيست؟

خداوند متعال در سوره مبارکه نساء آیه 23 کسانی را که ازدواج با آنها حرام است را ذکر میکند اما علت تحریم ازدواج با آنان : الف : محارم نسبی: 1- ازدواج با محارم برخلاف فطرت است و درمیان اقوام و ملل گروه های کمی بوده و هستند که به این امر معتقدند و یا عمل میکنند. 2-ازدواج افراد همخون با يكديگر خطرات فراوانى دارد يعنى بيمارى نهفته و ارثى را آشكار و تشديد مى ‏كند .

موضوع: 

آيا درست است كه در آيين زرتشت احكام ظالمانه اي در خصوص زنان وجود داشته و در ميان آنان ازدواج با محارم و پدر وجود داشته است ؟

در وندیداد احکام عجیب و غریبی آمده که قطعا مورد پذیرش روشنفکران زرتشتی نیست اما بهر حال اين احكام و بويژه احكام عجيبي كه در خصوص زنان بيان شده ، مستندا در ونديداد آمده و چند دستور و قانون در مورد عدم تفاوت ميان زن و مرد ، نميتواند چنين احكامي را كه صرفا در خصوص زنان است ، توجيه نمايد يا ناديده انگارد . از جمله زنی که حیض ببیند که اصطلاحا او را «زن دشتان» گویند، احکام غریبی دارد. از جمله آن که در وندیداد می‌خوانیم:

موضوع: