اثر انگشت

پرسش:اثر انگشت در نوک انگشتان قرار ندارد، اثر انگشت زیر هر انگشت و روی بند هر انگشت وجود دارد، نوک انگشت اطلاعات خاصی را حمل نمیکند و در انگشت نگاری از آن استفاده نمیشود اگر منظور قرآن انگشت نگاری بود باید از بند انگشت سخن میگفت نه از نوک انگشت.

پاسخ: بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ ﴿قیامت/۴﴾ فولادوند: آرى قادريم كه حتى خطوط سر انگشتان او را موزون و مرتب كنيم مکارم: آري قادريم كه (حتي خطوط سر) انگشتان او را موزون و مرتب كنيم. خرمشاهی: حق اين است كه تواناييم بر اين كه سر انگشتهاى او را فراهم آوريم‏