ابوبکر

شخصیت رفتاری و اخلاقی «عمربن خطاب» چگونه بود؟

«عمر بن خطاب» خلیفه دوم بعد از «ابوبکر» به خلافت رسید.
در مورد ویژگی های رفتاری و اخلاقی وی بهتر است به منابع اهل سنت مراجعه کنیم.

موضوع: 

توجیه خلفا برای دفن شبانه حضرت صدیقه(سلام الله علیها) در برابر مردم چه بود؟ مطلبی که در مورد تلاش عمر برای نبش قبر حضرت زهرا(سلام الله علیها) گفته می شود نمی تواند درست باشد، چون قطعاً عمر می دانست نبش قبر حرام است، پس قصد او رسیدن به ثواب نماز بر جنازه آن حضرت و یا ابراز ارادت خود به خاندان پیامبر(صلی الله علیه و آله) و ثبت در تاریخ بوده است؟

موضوع: