دیدن زنان بدون حجاب در تلوزیون | پرسمان قرآن

دیدن زنان بدون حجاب در تلوزیون

نمایش نسخه چاپینمایش نسخه چاپی

بنا به كدام آيه يا روايت فقها برداشت كردند كه ديدن زنان بدون حجاب در تلويزيون (مثل فيلم و اخبارو...) اگر با قصد لذت نباشد گناه نيست؟

برای حرام و حلال های الهی باید دلیل و مدرکی از شرع مقدس باشد لذا در این مسئله از شرع دلیلی بر حرمت نیست و به همین دلیل مراجع هم حرام نکرده اند.
قرار نیست که برای همه حلال ها آیه و روایتی باشد بلکه همینکه دلیلی بر حرمت آن نیست نشان از حلیت ان است.
ما در فقه اصلی داریم به نام اصاله الحلیت که از قرآن و روایات گرفته شده است. معنای این اصل این است که انسان نسبت به اشیاء موجود در خارج هرگونه دخل و تصرفی را دارد. مگر در مواردی که دلیل بر منع وارد شده باشد . پس هرگاه در حلال یاحرام بودن چیزی شک کردیم با اجرای اصل حلیت حکم به حلال بودن آن می کنیم . مثلا نمیدانیم استعمال دخانیات حرام است یاحلال؟ با اجرای اصالة الحلیة حکم به حلیت آن میکنیم.

لینک بحث اصلی : http://www.askquran.ir/thread27198-2.html#post523152