چگونگی شهادت امام رضا (ع)

image: 

پرسش:

 علت شهادت امام رضا چه بود و ایشان دقیقا با خوردن چه چیزی به شهادت رسیدند؟

پاسخ:

در باره چگونگی شهادت آن حضرت اختلاف است. 
ابا صَلت گوید: امام جامه پوشید و در محراب خود به انتظار نشست. غلام مامون آمد و گفت: امیر المؤمنین را اجابت كن. نعلین پوشید و عبا به دوش كرد و می‌رفت. من دنبالش بودم تا بر مامون وارد شد كه طبقی انگور و طبق‌هایی از میوه‌های دیگر جلو او بود. خوشه انگوری در دست داشت كه قدری از آن را خورده بود و قدری مانده بود.چون چشمش به آن حضرت افتاد، برخاست و دوید و او را در آغوش كشید و میان دو چشمش را بوسید و با خودش نشانید. آن خوشه انگور را به دستش داد و عرض كرد: از این انگوری بهتر دیدی؟ 
فرمود: بسا انگور خوبی كه از بهشت باشد. گفت: از آن بخور. امام رضا فرمود: مرا از آن معاف دار. گفت: ناچار باید از آن بخوری. چه تو را مانع است؟ شاید به ما بدگمانی؟ این خوشه را بگیر و از آن بخور. حضرت رضا گرفت و از آن سه دانه خورد و آن را انداخت و برخاست. من با او سخن نگفتم تا وارد خانه شد و فرمود در را بستند و در بستر افتاد. در صحن خانه غمنده و محزون ایستاده بودم،.... تا امام(ع)به شهادت رسید.(۱)
و در برخی منابع آمده كه حضرت را با آب انار مسموم نمودند.(۲)

پی نوشت‌ها:
۱. امالی شیخ صدوق- ترجمه كمره‌ای‌، ناشر اسلامیه تهران‌،سال چاپ ۱۳۷۶ ش‌، نوبت چاپ ششم، ص۶۶۲.
۲. ارشاد مفید، ترجمه رسولی محلاتی،ناشر اسلامیه، ج۲، ص۲۶۱. 
 

موضوع: