غسل جنابت

image: 

پرسش :

کسی که غسل جنابت بر گردن دارد آیا می تواند غسل دیگر مثلا غسل مستحبی شب عید فطر با آن انجام دهد و با همان بدون وضو نماز بخواند؟

 

پاسخ :

طبق نظر همه مراجع : کسی که غسل جنابت بر گردن دارد می تواند همراه این غسل هر غسل دیگری را چه واجب و چه مستحب به جا آورد و چون غسل جنابت را انجام داده تا زمانی که مبطل وضو انجام نداده باشد باید بدون وضو نماز بخواند.

موضوع: